Efter 2020 er der kun 100 millioner kroner tilbage i direkte effektiviseringspotentiale i vandsektoren. Det konstaterer DANVA, der har beregnet beløbet på baggrund af Forsyningssekretariatets tal.

Forsyningssekretariatet, der er regulator for vandsektoren og en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har ønsket, at DANVA præciserer sin udtalelse om effektiviseringspotentialet i vandselskaberne efter 2020. DANVA har meldt ud, at der ifølge Forsyningssekretariatet beregninger kun er 100 millioner kroner tilbage i direkte potentiale efter 2020. Den præcise formulering er:

”DANVAs beregninger, der er baseret på Forsyningssekretariatets tal, viser, at der kun er 100 millioner kroner tilbage i direkte effektiviseringspotentiale efter 2020.”

Forsyningssekretariatet har desuden meldt ud, at det ikke kan genkende, at der kun er 100 millioner kroner i effektiviseringspotentiale i 2020, da dets analyser derimod tyder på, at der i perioden 2014-2025 er et betydeligt effektiviseringspotentiale i vandsektoren.

Forsyningssekretariatet har ikke udleveret data eller dokumenteret sin påstand og valg af periode. Derfor har DANVA nu begæret aktindsigt i Forsyningssekretariatets tal og beregninger.

Forholdene ændrer ikke ved, at vandselskaberne siden 2010 har effektiviseret for op imod 2 milliarder kroner af egen drift, hvilket har været medvirkende til, at danskerne har lave, stabile vandpriser. Det er sket til trods for, at vandselskaberne samtidig bliver pålagt at foretage massive investeringer i blandt andet klimaløsninger, som skal afbøde oversvømmelser.