DANVA er blevet udsat for et ikke tidligere set voldsomt angreb fra Landbrug & Fødevarer i forbindelse med offentliggørelsen af den årlige NOVANA-rapport. Og det sker, til trods for at DANVA ikke har kritiseret landbruget. Men uanset den voldsomme retorik og konfliktoptrapningen af L&F, så holder DANVA fast i sin saglige og sobre måde at argumentere på.

Du får denne orientering om sagen, som kan sendes videre til din bestyrelse til yderligere perspektivering af problemstillingen, der ikke ændrer ved DANVAs nødvendige arbejde med at skabe de bedste rammer for beskyttelsen af grundvandet og bestræbelserne for, at det ikke skal være vandkunderne, der kommer til at betale for konsekvenserne af Landbrugspakken.

DANVA udsendte mandag en pressemeddelelse med en bekymring om netop behovet for en øget beskyttelse af grundvandet samt finansieringen heraf. Det skete på baggrund af offentliggørelsen af NOVANA-rapporten. Rapportens resultater viser, at et forventet fald i udledningen af nitrat måske snarere kan være blevet til en stigning, hvilket betyder, at grundlaget for Landbrugspakken kan risikere at være forrykket.

DANVA har i den forbindelse udsendt den vedhæftede pressemeddelelse, hvor landbruget som sagt ikke er nævnt. DANVA tager derimod forbehold ift. at udpege årsagen, ligesom der tages forbehold, når der omtales en eventuel generel effekt på NOVANA-resultaterne.

Det har været DANVAs opfattelse, at vi gennem årene havde fået opbygget gode relationer med L&F, som var baseret på tillid og en fælles forståelse for hinandens legitime interesser. Det var derfor dybt skuffende, at vi tirsdag den 17. januar 2017 modtog de vedhæftede grove og grundløse angreb fra L&F. DANVA beskyldes i brevet blandt andet for at lave bevidste fejlfortolkninger af årets NOVANA-rapport.

Dette er ikke korrekt. Vi tager i vores pressemeddelelse udelukkende afsæt i rapportens tal.

Vi har ikke på noget tidspunkt i vores pressemeddelelse klandret dansk landbrug for den eventuelle stigning, der er beregnet ud fra blandt stigende koncentrationer i vandløb og i de kystnære farvande. Vores udmelding går i stedet på, at hvis der er tale om en generel stigning, så vil det få konsekvenser i form af et stigende behov for kompenserende tiltag. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at regningen for kompenserende tiltag i forhold til en forøget beskyttelse af grundvandet/drikkevandet skal betales over vandtaksten – altså af de forbrugere, der modtager vand fra et vandværk, der bliver ramt. Det finder DANVA ikke rimeligt, og det er det budskab DANVA igen og igen har fremført uden at referere til årsagen.

Fokus for DANVA er at arbejde for grundvandsbeskyttelsen, og for at det ikke er vandkunderne, der skal betale for tiltagene i Landbrugspakken. I det arbejde afstår vi os fra at anvende en så konfliktsøgende retorik som L&F, men argumenterer også fremadrettet sagligt og sobert.

BILAG

DANVA pressemeddelelse af 16. januar 2017

Skrivelse fra L&F af 17. januar 2017

DANVA Replik af 20. januar 2017