DANVA gentager successen og holder nytårstaffel torsdag 12. januar for DANVAs medlemmer. I Vandhuset bliver der lejlighed til at møde kollegaer og høre om de trends, der rører sig i vandsektoren i øjeblikket og i den nærmeste fremtid.

Dagen skydes i gang med et indslag fra DANVA om de mange elementer, der er med til at definere medlemmernes dagligdag. Der blev i 2016 talt om en mængde politiske og reguleringsmæssige tiltag. Det drejer sig for eksempel om vandsektorloven, Landbrugspakken, Forsyningsstrategien, medfinansieringsbekendtgørelsen, skattesagen og meget mere.

Program

9.30-10.00: Registrering og morgenmad

10.00-10.15: Velkommen og godt nytår v. formand Lars Therkildsen

10.15-11.00: DANVA 2017 med højdepunkter og nyheder v. direktør Carl-Emil Larsen

11.00-12.00: Fornuftig regulering og effektive udbud v. Carsten Smidt

12.00-13.00: Frokost - årstidens råvarer på moderne maner

13.00-14.00: Trends i ledelse nu og i fremtiden v. professor Steen Hildebrandt

14.00-14.30: Bobler og kransekage med afrunding og introduktion til DANVA-begivenheder 2017

Regulering og udbud

Tidligere vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og tidligere direktør i Copenhagen Economics, Carsten Smidt vil i sit oplæg med temaet ”Fornuftig regulering og effektive udbud" komme ind på, hvilke justeringer og hvilken retning, han kan forestille sig, at reguleringen skal tage næste gang, den skal ændres. Hvad vil set fra hans vinkel være et naturligt udviklingstrin for reguleringen. Han vil også komme ind på, hvad vandselskaberne selv skal være opmærksomme på, når de konkurrenceudsætter deres indkøb gennem udbud.

Ledelse og bæredygtighed

Steen Hildebrandt, der er professor på Aarhus Universitet samt adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet, vil føre tilhørerne ind i en verden af virksomhedsledelse nu og i fremtiden. En af hans teser hedder: "Der er ingen nødvendig modsætning mellem vækst og bæredygtighed".

Han advarer blandt andet imod, at økonomiens kode alene sætter dagordenen for fremtiden.

Han skrev en artikel med overskriften ”DONG, SKAT, vand og andre sager, der stinker” til ugebrevet Mandag Morgen 26. september 2016, hvor der blandt andet stod:

”Vi skal blive klogere, og det er vigtigt. Det er det bl.a., fordi de logikker og den analyse-, organisations- og ledelsestænkning, der har ført frem til den nuværende situation i SKAT, måske i disse måneder bliver brugt på et andet vitalt område i Danmark, nemlig vandforsyningsområdet. De pågældende analysemetoder og den samme ledelses- og organisationstænkning har nu vist, at der kan spares milliarder af kroner på en effektivisering af vandforsyningen i Danmark.

Hvis man søger på internettet, kan man finde rapporter, som tilbage fx i 2012 brugte præcis sådanne ord og vendinger om SKAT, som man må gætte på, at man i dag finder i de hemmelige rapporter om dansk vandforsyning, som man lige nu kan læse om i medierne. Det er ord som: effektivisering, besparelser, centralisering, rationalisering, strukturforandring, personalereduktioner, fusion, styrke kerneforretningen, stordriftsfordele, løbende modernisering, personaletilpasning, omkostningseffektiv og privatisering. Kan nogen forklare mig, hvorfor statsbetalte rapporter om dansk vandforsyning skal være hemmelige? Og erindrer man, hvor mange milliarder kroner, der på papiret kunne spares i SKAT? Og hvor mange penge, man ”sparede” i virkeligheden?”

Steen Hildebrandt er aktuel med bogen ”Astronautens blik - klummer om vækst, vildveje og verdensmål”.

Han er også redaktør på den nye antologi ”Bæredygtig global udvikling” der stiller skarpt på FN’s 17 verdensmål i dansk perspektiv.

Tilmelding

Arrangementet er kun for medlemmer, og der er tilmeldingsfrist den 5. januar 2017. Tilmelding kan ske på hjemmesiden her.