DANVA gjorde for femte år i træk vand synligt på Folkemødet. I år skete det i et fælles forsyningstelt med Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme samt samarbejde om vandevents med medlemmerne fra Fors, BIOFOS, Kalundborg Forsyning og Bornholms Forsyning. De vandrelaterede arrangementer indeholdt både skoleundervisning, politiske debatter og events til forsyningskunder.

Vandets første arrangement blev præsenteret af BIOFOS 16. juni kl. 9. Besøgstjenesten KloakLab, repræsenteret ved informationsmedarbejderne Kristian Mandrup Pedersen og Jens Kjær Christensen underviste 24 engagerede elever fra 6.a. på Kongeskærskolen i Allinge i renseprocesser.

Kristian Mandrup Pedersen instruerede eleverne i forsøg, der illustrerer rensning af spildevand.

Vandpensum er obligatorisk for skolens 9. klasser, som anvender vandetsvej.dk.

Lort til lagkage

Fredag middag 16. juni blev der under ledelse af konsulent i DANVA, Dorte Skræm, debatteret, hvad der er mest optimalt at gøre med spildevandsslam. Debatten, der var arrangeret af Fors, BIOFOS og DANVA havde repræsentanter fra landbrug, spildevandsselskaber og DANVA.

Fors sender slammet til udbringning, mens det brændes i BIOFOS:

”Ved at brænde slammet anvender vi energien til fjernvarme og er selvforsynende med strøm. Men vi har udfordringer med fosfor, som vi gerne vil udnytte af asken. Til gengæld bliver medicinrester og mikroplast brændt væk,” siger John Buur Christiansen.

Sune Aage Sckerl fra Genanvend Biomasse gav udtryk for vigtigheden i at være forsigtig:

”Vi skal føle, det er rigtigt at få slammet tilbage på markerne. Så der må gerne stilles skrappe krav,” siger Sune Aage Sckerl, hvilket næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Rosendal, bifalder.

Kirsten Brosbøl fra Socialdemokratiet påpegede, at fosfor er en knap ressource:

”Danmark skal udnytte sin viden til at skabe nye teknologier, som kan værdiforædle slammet til gavn for Danmark og resten af verden,” siger hun.

Afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen mener, det væsentligste er at sikre grundvands-ressourcen.

”Derfor er vi optaget af, at vi ikke påvirker miljøet med stoffer som mikroplast og medicinrester, men udvikler nye løsninger,” siger Helle Katrine Andersen.

Fordomsquiz om forsyning

Senere fredag var der lagt op til en bramfri debat mellem forsyningsselskaber og forsyningsministeren om bl.a. forsyninger i demokratisk ejerskab.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen argumenterede b.la. for optag af lån i KommuneKredit:

”De kan give lån med lav rente og lang løbetid. Danske Bank har netop takket nej til at gå ind i vandsektoren. KommuneKredit sikrer lave omkostninger for forbrugerne,” siger Carl-Emil Larsen.

Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt gav igen på branchedirektørernes indspil og sagde lunt:

”Spørgsmål og svar fra forsyningerne bærer præg af, at der ikke skal laves noget om, men alting skal forblive, som det er.”

Herefter var der i forsyningsteltet debat om betydningen af cirkulær økonomi. DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen talte med borgmester i Albertslund, Steen Christiansen.

”Det giver rigtig god mening at genanvende restprodukterne fra spildevand. Vi er verdensmestre til det i Danmark. Vi har skabt et system, hvor vi har tålmodige penge, hvor borgerne får investeringerne igen ad åre,” mener Steen Christiansen.

Carl-Emil Larsen sagde, at reguleringen bør følge med udviklingen:

”Det er lovligt at lave energi af spildevand, men det er kun muligt, hvis man deler produktionen op i et energiselskab og et vandselskab, det er nemlig ikke muligt at blande affald i spildevandet indenfor et selskab,” siger Carl-Emil Larsen.

Flaskevand kontra drikkevand

Lørdag 17. juni var der i samarbejde mellem DANVA, Fors, Bornholms Forsyning og Kalundborg Forsyning under ledelse af Dorte Skræm fra DANVA paneldebat om decentral vandforsyningsstruktur og flaskevand kontra hanevand. I panelet var udover repræsentanter fra forsyningerne også Frank Erichsen, der er bedre kendt som Bonderøven fra DR1.

”Jeg købte Kastanjegården som 22-årig og har egen boring. Den første henvendelse fra kommunen var et krav om, at jeg skulle tage vandprøver fra min boring, der var trusler om politi og så videre. Det var træls. Jeg tager ansvar og ejerskab for mit vand, derfor er det helt uforståeligt,” siger Frank Erichsen.

Direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller mente, at myndigheden måske bare var bekymret for Frank Erichsen og hans familie. Men Bonderøven høstede bifald fra det fyldte telt ved at sige, at kommunens ”omsorg” med trusler om politi havde han nu helst været foruden.

Den afsluttende del af debatten blev formuleret som råd til publikum om, hvordan man kan undgå at købe flaskevand, hvis man er på farten.

Arrangementet for eleverne kan styrke interessen for naturvidenskab og øge rekruttering til fremtidens vandsektor.

DANVA takker medlemmerne for den store indsats med Folkemødet. Efter sommerferien bliver der lagt en strategi for, hvordan vandsagen præsenteres ved Folkemødet 2018.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk