FN-verdensmaal.jpg

I en rapport til regeringen er DANVA med til at stille skarpt på, hvad Danmark kan gøre for at leve op til FN’s Verdensmål, særligt mål 6: Rent Vand til Alle, både nu og i fremtiden.

I rapporten foreslår DANVA, at Danmark ikke blot ser på opfyldelsen af EU’s Vandrammedirektiv som mål for indsatsen og fremhæver, at Danmark burde:

  • Vælge en mere ambitiøs tilgang til at beskytte og sikre grundvandsressourcen bl.a. gennem beskyttelseszoner og skovrejsning.
  • Skabe en bedre ramme for innovation og teknologiudvikling for at fremme vandeffektivitet og bæredygtige byer. Inddragelse af vand i den cirkulære økonomi kan være en måde at arbejde på tværs af sektorerne og sikre ren energi til alle.
  • Forbedre mulighederne for at vandsektoren kan bidrage til global vidensdeling og de globale partnerskaber, som regeringen også ønsker at fremme. Der er behov for innovative partnerskaber, der tænker på tværs af sektorer, så vi også kan have de bedste løsninger i fremtiden og kan dele dem med resten af verden.

Rapporten er udarbejdet af Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med en lang række danske organisationer, og den kommer med anbefalinger til nationale og internationale tiltag for FN’s Verdensmål, så vi kan leve op til dem i Danmark og hjælpe resten af verden med det samme.

Se rapporten ”What will Denmark look like in 2030?”   

I næste uge fremlægges rapporten i FN, hvor Danmark sammen med en række andre lande fremlægger en såkaldt Voluntary National Review af Danmarks status for at leve op til Verdensmålene.

Mere information om processen her

Du kan læse hele det danske Review til FN’s High Level Political Forum on Sustainable Development