DANVA udgav den 29. marts 2017 sin vejledning nr. 100 med titlen ”Vejledning om persondata for vandselskaber”, der blandt andet kan downloades via DANVAs persondatasite.

Formålet med vejledningen er at sikre, at der blandt DANVAs medlemmer er en fælles forståelse for, hvordan de eksisterende regler for behandling af personoplysninger efterleves – og dermed også i forhold til efterlevelse af reglerne i persondataforordningen, der har virkning fra maj 2018.

Emnerne i vejledningen er udvalgt for at hjælpe medlemmerne med vurderingen af, hvilken betydning de persondataretlige regler har ved varetagelse af opgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet.

Vejledningen er i store dele inspireret af det juridiske indhold, som kan genfindes i Dansk Energis vejledning for behandling af personoplysninger. I forhold til dette udgangspunkt er der sket en bearbejdning af Horten og suppleret med erfaringer og betragtninger, som Horten og DANVA har fra vandsektoren.

God læselyst. Vi håber, at vejledningen kan være en god støtte til brug for vores medlemmers arbejde med persondata og persondataforordningen

Vi vil ligeledes opfordre til at følge med på DANVAs persondatasite. Her er det vores intention at samle konkrete input i form af en kortlægningsværktøjer, risikoanalyser, it-sikkerhedspolitikker, dataflowdiagrammer, databehandleraftaler og lignende i relation til persondataforordningen.

Vi modtager meget gerne input i form af ovennævnte dokumenter fra vandselskaberne til brug for gensidig inspiration. Det er hensigten, at vandselskaberne hjælper hinanden i deres arbejde med at efterleve de persondataretlige regler. Det har en udvalgt skare f.eks. taget hul på med en fælles persondatakortlægning, der pågår i DANVA regi. Vi har plads til flere aktive deltagere, så I er velkomne til at melde jer til (kontakt lgc@danva.dk).

Kurser i persondataret

DANVA afholder kurser i persondataret, hvor du får indblik i gældende lovgivning på området:

  • Kursus i København d. 24. april 2017, læs mere her 
  • Kursus i Vandhuset, Skanderborg d. 5. oktober, læs mere her 

Kurserne udvikles løbende i takt med ny lovgivning og vejledninger.