80 % af den nationale lovgivning bestemmes på EU niveau. Det giver derfor rigtig god mening, at DANVA lægger mange kræfter i at påvirke den europæiske lovgivning gennem arbejdet i brancheorganisationen EurEau, som er vandsektorens stemme overfor politikerne i Bruxelles.

DANVA er aktiv i alle tre komiteer i EurEau, og på DANVAs årsmøde var der oplæg fra både aktive  medlemmer, medarbejdere fra sekretariatet og præsidenten for EurEau, Bruno Tisserand i sessionen "Dansk lovgivning made in Europe".

EU1: Drikkevand

Per Grønvald fra Aalborg Vandkoncern fortalte om arbejdet i tre arbejdsgrupper under EurEau.  

I arbejdsgruppen om vandforsyning er der fokus på cirkulær økonomi, genbrug af vand samt klimaændringer, herunder ”Resilience in the water sector”. I arbejdsgruppen om vandkvalitet er der især fokus på revision af drikkevandsdirektivet. I arbejdsgruppen om beskyttelse af ressourcen er der bl.a. fokus på landbrug – især gødning og glyphosat.  Læs mere i præsentationen her.

EU2: Spildevand

Ole Øgelund fra Vand og Affald i Svendborg fortalte, at der er meget fokus på renseanlæg som ressourcefabrikker. Det er vigtigt med energiproducerende renseanlæg og reduktion af drivhusgasser. Erfaringer fra BIOFOS er indgået i de europæiske drøftelser om fremtidens renseanlæg. Og når det gælder udvinding af ressourcer som fx struvit er Danmark også helt i front og har bevist, at fosfor kan genvindes og bruges som gødning. Overløb af urenset spildevand er også i fokus, og her har Danmark bevist, at det er muligt at få god badevandskvalitet i havnebade.  EurEau har også fokus på miljøfremmede stoffer og mikroplast.  

Læs mere i præsentationen her.  

EU3: Økonomi, jura og lovgivning

Susanne Vangsgård fra DANVA er sekretær for komiteen, som har DANVAs direktør Carl-Emil Larsen som formand. Hun oplyste, at der bl.a. er fokus på retten til drikkevand og sanitet i forlængelse af kampagnen ”Right 2 water”, der samlede underskrifter fra 1,8 mio. europæere, der ønsker adgang til vand af høj kvalitet til en rimelig pris. Kravet underbygges af FN’s verdensmål om rent vand og sanitet.

Hun understregede, at komiteen ønsker at være proaktive og bl.a. har fokus på tarif-struktur. Når vandforbruget falder, betyder det højere vandpriser pga de store faste omkostninger i vandbranchen. Revision af vandrammedirektivet er et anden aktuelt emne, og der er fokus på vandsektorens investeringsbehov og beredskab, herunder IT-sikkerhed. Desuden udgiver EurEau en publikation om ”Water service governance”.  Læs mere i præsentationen her.

EurEaus 9 store udfordringer

Præsidenten for EurEau, Bruno Tisserand gik i dybden med EurEaus arbejde og understregede, at der er 9 store udfordringer og opgaver for vandbranchen i Europa:

  • Beskyttelse af den sårbare ressource
  • Fremme økonomisk vækst og skabe jobs
  • Værdien af vand i den cirkulære økonomi
  • Kildekontrol af mikroforurening
  • Rigtig prisfastsættelse for vandservice
  • Klimaforandringernes betydning for vand
  • Ressourceeffektivitet i vandsektoren
  • Management af de store investeringer i et skiftende miljø
  • Øge befolkningens forståelse for vandsektoren

Læs mere om de 9 største udfordringer for vandbranchen i Europa her.

Læs mere i Bruno Tisserands præsentation på sessionen på DANVAs årsmøde her.

Bruno Tisserand understreger, at det er vigtigt at kombinere de nationale og europæiske kræfter for at få mest muligt ud af lobby-indsatsen. Det gælder om at påvirke både de danske politikere og politikerne i Bruxelles. Samarbejde er nøglen til succes for vandsektoren i Europa.

Se en optagelse fra DANVAs årsmøde, hvor EurEaus præsident Bruno Tisserand giver en opfordring til den danske vandsektor.