DANVAs seniorkonsulent Claus Vangsgård var blandt oplægsholderne til et debatmøde mandag aften den 16. januar på Vestermølle i Skanderborg med over 150 deltagere.

De to øvrige oplægsholdere var chefkonsulent Carl Åge Pedersen fra SEGES og professor i miljøkemi Nina Cedergreen fra Københavns Universitet. Mødet var arrangeret af Landboforeningen for Odder-Skanderborg og Møllelauget og foregik i en god tone. Men interessekonflikterne er ikke til at komme udenom, og der er stadig trusler om retssager mod kommuner, der udsteder påbud om sprøjtefri zoner og forbud mod brug af pesticider på landbrugsarealer.

Behov for boringsnære beskyttelsesområder

Claus Vangsgård oplyste, at der lukkes ca. 30 vandboringer om året på grund af pesticider, og at det er nødvendigt at beskytte de boringsnære områder (BNBO). Vandværkerne skal overholde en række kvalitetskrav, som er fastsat af Folketinget og EU, og forbrugerne ønsker rent, urenset drikkevand. Grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter er politisk bestemt og skal overholdes.

”Heldigvis er de mest giftige pesticider, som kunne forurene et helt grundvandsmagasin (fx Atrazin), blevet forbudt, men der er altid en risiko for forurening, og derfor er det nødvendigt med BNBO”, sagde Claus Vangsgård, som opfordrede til at finde løsninger i fællesskab i en god dialog og med fuld kompensation til landbruget.

Nutidens pesticider udgør ikke en risiko

Carl Åge Pedersen fra SEGES slog fast, at der i tresserne ikke var styr på brugen af kemikalier i landbruget, men efter etableringen af et miljøministerium i 1972 er det kun gået fremad. Stoffer som Prefix og Casaron, som blev brugt til at holde ukrudtet væk både på gårdspladser, haver og offentlige arealer, har givet store problemer med nedbrydningsproduktet BAM i grundvandet, men sprøjtemidlerne er for længst forbudt. Danmark har et skrapt godkendelsessystem, og Miljøstyrelsen holder løbende øje med, om der er problemer gennem et varslingssystem for udvaskning af pesticider.

”Godkendte pesticider udgør ikke et problem for grundvandet”, mente Carl Åge Pedersen.

Hvad er en acceptabel risiko?

Nina Cedergreen fortalte om risikoanalyser og understregede, at de danske grænseværdier for pesticider i drikkevand ikke bygger på toksikologiske test, men er moralske værdier, der er fastsat politisk.

”Jeg synes, det er rigtig fint at have et mål om, at der ikke skal være pesticider i drikkevandet, men grænseværdierne er ikke fastsat ud fra en sundhedsrisiko”, sagde professoren og henviste til, at vi udsætter os for større doser usunde stoffer gennem fx  kaffe, alkohol og tobak.

Nina Cedergreen omtalte også en europæisk analyse af drikkevand, hvor der er fundet indhold af bl.a. myggebalsam og midler til undervognsbehandling af biler. Anti-korrosionsmidlet er udvasket gennem vejvand.

”Vi er blevet rigtig gode til at analysere for stoffer, og jo mere vi leder efter, jo mere finder vi”, sagde hun.

Professoren kom også ind på cocktail-effekten. I Danmark har vi et krav om, at der max må være 0,5 mikrogram pr. liter af det samlede antal pesticider.

Paneldebatten blev styret af Jens Gammelgård, der er formand for Odder-Skanderborg Landboforening. Deltagerne var spørgelystne og fik svar fra skiftevis Nina Cedergreen, Claus Vangsgård og Carl Åge Pedersen. (Foto: Jan Thorup).

Yderligere information

Kontakt seniorkonsulent Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller e-mail cv@danva.dk