Den 27. april var 60 deltagere fra vandbranchen samlet i Odense til møde i Host Country Committee for at gøre status og planlægge de næste skridt ift. IWA World Water Congress & Exhibition i København i 2020.

Både nationalkomiteens formand Helle Katrine Andersen og næstformand Anders Bækgaard, der skal være kongrespræsident i 2020, takkede for den fantastiske opbakning fra hele branchen.

Helle Katrine Andersen er valgt ind i IWA’s bestyrelse, og hun gav et overblik over aktuelle aktiviter bl.a. IWA’s Principles for Water Wise Cities, der bliver konkretiseret på IWA konferencen ”Embrace the water” i Gøteborg den 12.-14. juni. Her er DANVA med til at arrangere et City og Utility Leaders Forum

Danmark har mange styrkepositioner indenfor vand, og det gælder om at udvikle løsninger, så der bliver endnu mere at vise frem, når de udenlandske vandeksperter kommer til Danmark og København i 2020.

Helle Katrine Andersen understregede, at der er mange måder at bidrage på frem mod 2020. En af dem er at engagere sig i IWAs aktiviteter og derved synliggøre danske styrkepositioner. IWA har 3 strategiske programmer:

 • Water Supply and Sanitation Services (WSSS)
 • Cities of the Future (COF)
 • Basins of the Future (BOF)

Danske styrkepositioner spiller direkte ind i alle tre programmer. Implementering af FN’s verdensmål er også et gennemgående element i alle aktiviteter.  

På mødet i Odense var en række aktører inviteret til at holde oplæg om aktuelle projekter og initiativer.

Miljøstyrelsen og ministeriet bakker op

Kontorchef Katrine Rafn fra Miljøstyrelsen understregede, at kongressen i 2020 er højt prioriteret i ministeriet, og fra styrelsens side vil de gøre, hvad de kan for at bakke op om processen og få miljøministeren med til vigtige arrangementer. Det kan synliggøre vands vigtige rolle og skabe flere grønne job og eksport af vandteknologi. Miljøminister Esben Lunde Larsen ser store potentialer i vandsektoren og rejser i maj måned til Kina for at promovere danske løsninger, sagde Katrine Rafn.

Nye innovationsforløb

Professor Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet arbejder for at skabe klimarobuste og bæredygtige byer og understregede, at vand spiller sammen med mange af FN’s verdensmål. Universiteternes rolle er at formidle viden og erfaringer, dokumentere løsninger og at få vilde ideer – ikke mindst fra de studerende. Unge mennesker ser problemer og udfordringer med friske øjne og kan få øje på nye løsninger. Hun håber, det bliver muligt at lave flere innovationsforløb frem mod 2020, så der bliver endnu flere gode løsninger at vise frem. Co-creation er vejen frem.

Nordisk samarbejde

Anders Bækgaard samarbejder med de nordiske vandforeninger, nationalkomiteer og vandselskaber om IWA2020, og når han stopper i VandCenter Syd ved udgangen af juni måned vil han med base hos DANVA bruge sin tid på at forberede kongressen i København. Til efteråret vil han rejse rundt til de nordiske lande for at skabe endnu mere opbakning til IWA2020 i Norden.

CALL Copenhagen

Climate Adaptation Living Lab (CALL)  er en ny institution, der er finansieret af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, HOFOR og BIOFOS. Formålet med CALL er at optimere driften af klimaprojekter, at reducere skader fra oversvømmelser og at skabe værditilvækst. Ole Larsen fortalte, at København årligt modtager 300 delegationer, der kommer til byen for at se på klimaløsninger.  Klima er et stort forretningspotentiale, der kan skabe endnu mere grøn vækst. Arbejdet er igangsat med henblik på at fremvise løsninger både på IWA kongressen og frem mod 2020.

Tokyo 2018

Tokyo 2018 er en vigtig milepæl, og det er vigtigt vi fra dansk side er markant til stede i forhold til at markedsføre IWA 2020 i København. State of Green har en central rolle i det arbejde.

Professor Karsten Arnbjerg fra DTU Miljø er udpeget til programkomiteen for IWA World Water Congress 2018 i Tokyo og orienterede om tidsplanen for udvikling af programmet. Han understregede, at Danmark er god til at udvikle kombi-løsninger i samarbejde mellem forskere, forsyninger, virksomheder og organisationer og atdet er vigtigt at vi allerede nu fokuserer kræfterne om at få indsendt nogle gode abstracts til platform sessioner og workshops. DTU tilbød at bidrage til dette arbejde i samarbejde med branchens øvrige aktører.

Netværk og arbejdsgrupper

Efter oplæggene fordelte deltagerne sig i disse grupper:

 • Related Activities
 • Branding, Outreach and Stepping stones
 • Sponsorgruppen
 • Urban Water
 • Water Food Energy
 • Young Water Professionals og Rekruttering

Deltagerne drøftede bl.a. disse spørgsmål:

 • Hvordan kan vi udnytte de danske styrkepositioner, de relevante platforme og FN’s Verdensmål til at demonstrere danske kompetencer på området?
 • Hvilke milepæle er vigtigst i de kommende år – 2017-2018?
 • Hvordan får vi mest muligt ud af IWA 2018 og 2020?
 • Hvordan kan aktørerne bidrage bedst muligt til arbejdet?
 • Mangler vi værktøjer eller projekter for at brande vores kompetencer bedst muligt frem mod 2020?
 • Hvordan sikrer vi den nødvendige forskning og innovation samt de nødvendige kandidater til de 4000 arbejdspladser jf. Vandvision 2025?
 • Hvordan sikrer vi bidrag fra danske innovationsprojekter (MUDP, VUDP) til Tokyo konferencen?

Lykke Leonardsen fra Københavns Kommune, der er medlem af styregruppen, stod for opsamling efter gruppearbejdet.

Dagen gav masser af inspiration og energi til det videre arbejde, og Host Country Committee mødes igen i april 2018. Indtil da vil IWA2020 blive markedsført på konferencer i udlandet, og arbejdet vil fortsætte i  arbejdsgrupperne.

Miriam Feilberg er tovholder på arbejdsgruppen om Urban Water.

Oversigt over arbejdsgrupper. De grønne er aktive nu. Resten kommer senere. Se tovholdere på www.iwa2020copenhagen.dk

Læs mere

Læs mere om IWA World Water Congress & Exhibition 2020 i København på www.iwa2020copenhagen.dk

Læs mere om International Water Association på  www.iwa-network.org

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen på telefon 8793 3514, mobil 3027 5042, e-mail hka@danva.dk  eller Miriam Feilberg på telefon 8793 3501, mobil 2244 1452 eller e-mail mfe@danva.dk