Stadigt flere vandselskaber fusionerer og går sammen i større selskaber for at opnå synergifordele. Årsagerne er blandt andet at spare penge og finansiere fremtidige effektiviseringskrav, sikre kompetent arbejdskraft og finde fælles løsninger for skybrud.

I dag findes der i Danmark 8 af disse fusionerede selskaber. Her kan du se en oversigt over, hvor i landet de befinder sig. Kortet viser, at det især er vandselskaberne i hovedstadsregionen, som har valgt at fusionere, men også på Fyn og i Jylland kan man se fordele ved at være større.

Kortet blev oprindeligt bragt i februarnummeret af DANSKVAND, men der havde der desværre sneget sig en fejl ind. Derfor bringer vi en opdateret version af kortet.

Du kan downloade kortet her.