EurEau har fået en ny politik, der indeholder anbefaling i forhold til takststrukturen som følge af de mulige konsekvenser for forsyningernes økonomi, når vandforbruget falder, se her.

Takststrukturen er et meget vigtigt emne også i dansk sammenhæng. På vandforsyningsområdet har man været opmærksom på emnet lige siden introduktionen af målere i af 90érne – og foreningen anbefalerede, at driftsbidraget blev opdelt således, at 60% afhænger af forbruget/målerresultatet – mens 40% har relation til de faste omkostninger.

På vandforsyningssiden er det på lokalt niveau, at takststrukturen fastsættes, hvorfor der er mulighed for at gøre den kost-ægte. Se her.

På spildevandssiden er situationen anderledes, da takststrukturen er centralt bestemt ved lov – dertil kommer at der også skal håndteres andet end spildevand hidhørende fra boliger og erhverv; nemlig regnvand.