H+©rsholm 25.jpg

Hvert år investerer Europas vandselskaber 338 mia. kr. i 7 mio. kilometer ledninger. Samlet leverer og håndterer selskaberne 45 mia. kubikmeter vand. Det er nogle af de tal, man kan læse i EurEau’s seneste statistik over den europæiske vandsektor.

I rapporten konstateres det, at flere europæere er tilsluttet drikkevand- og spildevandselskaber, at der er flere kilometer ledninger, at der investeres flere penge, at flere ressourcer genanvendes, og at miljøbeskyttelsen er bedre end nogensinde før.

Vandet i Europa imødekommer ifølge EurEau nogle af de skrappeste kvalitetskrav i Verden og er underkastet omfangsrig kontrol. Vandselskaberne anvender de mest avancerede teknologier og metoder til at levere den bedste kvalitet – hver dag.

“Derfor peger tallene i denne rapport også på, at der skal endnu større investeringer til for, at vi kan garantere kommende generationer samme kvalitet og service. Vi opfordrer EU Kommissionen og medlemsstaterne til at investere endnu mere i miljøbeskyttelse – ikke mindst fordi investeringerne vil skabe arbejdspladser og boost landbrug, industri og handel” udtaler EurEau’s præsident Bruno Tisserand.