AquaGlobe bliver et nyt testcenter for vandteknologi, et demonstrationssite for danske eksportløsninger i realtid og en besøgstjeneste for borgere og internationale kundedelegationer.

Det er Skanderborg Forsyningsvirksomhed, der står bage AquaGlobe og i et samarbejde med AVK, Kamstrup og Grundfos skal man nu skabe rammerne for centeret, der ifølge Skanderborg Forsyningsvirksomheds direktør Jens Bastrup skal ses i lyset af Vandvisionen 2025, øget eksport og jobskabelse. AquaGlobe er ikke blot et byggeri, sagde direktøren i sin korte velkomsttale, det er også en platform for den moderne forsyningsvirksomhed.

Det var borgmester i Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde, der sammen med formanden for Skanderborg Forsyningsvirksomheds bestyrelse Henrik Müller stod for talerne ved dagens markering og for de første to spadestik.

Jørgen Gaarde mente, at det var passende, at netop Skanderborg blev hjemsted for et vandlaboratorium, da vand er en del af Skanderborgs identitet, med beliggenheden midt i Søhøjlandet og oven på nogle af Jyllands største grundvandsressource. Samtidig lægger AquaGlobe sig i forlængelse af to yderligere testcentre i Skanderborg, der også tiltrækker specialiseret arbejdskraft og højteknologi.

Henrik Müller gav i forlængelse heraf udtryk for, at AquaGlobe markerer en vigtig milepæl i en rejse, hvor Skanderborg Forsyningsvirksomhed bliver mødt med krav om bedre, billigere og mere miljøvenlige løsninger. Det kræver udvikling af ny teknologi, og den opgave kan selskabet ikke stå alene med. Med henvisning til samarbejdspartnerne AVK, Kamstrup og Grundfos, pegede han på, at man med Aqua Globe igen kan vise, at der er stor effekt i at tænke i samspil. Skanderborg vil i fremtiden ikke være til at komme udenom, når man tænker vandteknologi, afsluttede Henrik Müller.

Fysisk vil AquaGlobe høre hjemme i nye bygninger og de omkringliggende områder omgivet af vandmiljø hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed på Døjsøvej i Skanderborg. Det nye byggeri forventes klar til indvielse inden udgangen af 2017.

Læs mere om AquaGlobe her.