De fleste vandselskaber skal i år afvikle forbrugervalg, fordi valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser typisk følger kommunalvalget. Derfor har DANVA udgivet en ny vejledning om forbrugervalg i vandselskaber og inviterer til temadag i Vandhuset den 8. marts.

Temadag

DANVAs temadag starter med en gennemgang af den relevante lovgivning og fortsætter med præsentation af konkrete erfaringer fra:

  • Nyborg Forsyning & Service
  • Aarhus Vand
  • Mariagerfjord Vand

Tre IT leverandører præsenterer deres løsninger til elektronisk valg, og der bliver en markedsplads, hvor deltagerne kan gå i dialog med Assembly Voting, KMD og Dataminds.

Temadagen 8. marts slutter af med et oplæg om brug af sociale medier. Læs program.

Tilmelding til temadagen kan ske her.

Vejledning

DANVA har udarbejdet vejledningen om forbrugervalg i vandselskaber i samarbejde med Advokatfirmaet Energi & Miljø og en gruppe fagpersoner fra medlemskredsen.

Formålet med vejledningen er at bidrage til udmøntning af forbrugervalg i vandselskaberne ved fortolkning af bekendtgørelsens vage og elastiske bestemmelser samt at udfylde bekendtgørelsens rammer.

Vejledningen indeholder eksempler på organisering af kravet om forbrugerindflydelse og inspiration til udarbejdelse af vedtægter, valgregulativ samt tids- og procesplan.

Læs vejledningen her.

Overblik og inspiration

DANVA har etableret et site med inspirationsmateriale til forbrugervalget herunder forslag til IT leverandører, der kan hjælpe med afvikling af elektronisk valg blandt forbrugerne.

Se siden her.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk