Hvilke kunder har fået afbrudt deres vandforsyning, hvor tit har de haft afbrydelser og i hvor lang tid? Det er spørgsmål, som man indtil for nylig ville have svært ved at svare på i Forsyning Ballerup.

"Vi har selvfølgelig en registrering af vores brud, men det er en ”død” registrering. Den siger ikke noget om, hvor længe vores kunder er uden vand, og hvem det præcist er, der bliver afbrudt," fortæller civilingeniør i Forsyning Ballerup, Michaela Bloch Eiris.

Derfor var det tidligere ofte driftsmedarbejdernes hukommelse, man måtte ty til, når man skulle vide mere om afbrydelserne. Men ved at føje programmet ”Driftsrapportering” til sms-tjenesten ”Blue Idea,” har man nu opnået et overblik, man ikke har haft tidligere. Vandselskabet har i en årrække brugt sms-tjenesten til at informere kunderne om eventuelle afbrydelser af vandforsyningen. Driftsmedarbejdere vurderede, hvilke adresser der blev berørt, og sendte derefter en sms til de pågældende forbrugere. Det nye tillægsprogram ”Driftsrapportering” bruger disse oplysninger og registrerer automatisk blandt andet, hvor mange kunder afbrydelsen berører, hvem der har fået afbrudt deres forbindelse, og i hvor lang en periode forbrugerne er uden vand.

For Michaela Bloch Eiris er muligheden for at kunne slå to fluer med et smæk en af de store fordele ved systemet, da sms-tjenesten nu opgør, hvor mange der har været berørt af afbrydelser, og hvor lang tid disse har varet:

"Ellers ville jeg skulle skrive det ind i et andet datasystem, hver gang der var en afbrydelse. Nu kan jeg bare sende en sms ud, så laver tjenesten samtidig en registrering, så det er kun en gang, man skal gøre det," pointerer hun.

Kontrol af målsætninger

Registreringerne fra sms-tjenesten bliver blandt andet brugt til at kontrollere, at den nye ventilplan, som vandselskabet har implementeret, fungerer tilfredsstillende, forklarer Michaela Bloch Eiris.

"Vi har rigtigt mange ventiler i ledningsnettet, og et stort antal er i stykker. Igennem en årrække har vi brugt mange driftsudgifter dels på at reparere dem og dels på at motionere ventilerne. Så da driftsfolkene kom og spurgte, om alle ventilerne var nødvendige eller lige vigtige, satte vi os ned og lavede en række målsætninger," fortæller hun.

Man besluttede blandt andet, at hvis en ledningsstrækning skulle lukkes af, måtte det maksimalt berøre 80 parcelhuse, 120 lejligheder eller 10 erhvervskunder, og afbrydelsen måtte højst tage fire timer.

Der blev efterfølgende udført en analyse, hvor man undersøgte, hvilke ventiler der kunne undværes, hvis man samtidig skulle leve op til målsætningerne, og det viste sig, at cirka 50 % af vandselskabets samlede antal ventiler kunne nedlægges. Det vil sige, at man ikke længere motionerer dem, reparerer dem eller erstatter dem med nye ventiler, hvis de går i stykker.

Efter hver afbrydelse af vandforsyningen får Michaela Bloch Eiris et rapportudtræk, som blandt andet angiver antallet af adresser, der har været uden vand, og hvor lang tid de har været tørlagte.

"Hvis det er over 80 forbrugere eller mere end fire timer, så er vi udenfor målsætningen, og så går vi ind og kigger på, hvorfor vi ikke lever op til målsætningerne, og hvordan vi kan ændre noget på ledningsnettet på de steder, hvor vi ikke lever op til målene," forklarer hun.

Samtidigt giver rapporterne vandselskabet et overblik over, om der er nogle forbrugere, der er særligt hårdt ramt af afbrydelser.

"Hvis man oplever mange kortvarige aflukninger i løbet af få år, så begynder det at blive problematisk for vores kunder. Den slags viden kan vi også opsamle, og det er værdifuldt, synes jeg," erklærer Michaela Bloch Eiris

Det vides endnu ikke, hvor meget vandselskabet kan spare ved at nedlægge ventilerne, men Michaela er optimistisk og er ikke i tvivl om, at der er penge at spare.

Vi har ikke opgjort det endnu, men der er ingen tvivl om, at bare det at fange én ventil sparer os for en masse. Jeg har et meget godt eksempel med en driftsmand, der kom og sagde, at han havde en ventil, der ikke virkede.

"Normalt ville han havde repareret den, altså gravet ned til den, en reparation, der vel koster omkring 20.000 kr. Men nu slog han op i ventilplanen og så, at den faktisk skulle nedlægges, så vi blev enige om, at vi bare skulle lade den være," fortæller hun.