Carl-Emil-Larsen-pressefoto-2016.jpg (1)

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen deltager i paneldebat den 26. oktober om perspektiver på fremtidens forsyning.

Kommunalteknisk Chefforening (KTC) holder årsmøde i Hillerød den 26.-27. oktober og sætter spot på fremtidens forsyning. Formiddagens debat første dag sætter scenen for årsmødet og vil forsøge at komme hele vejen rundt om, hvordan vi også i fremtiden håndterer udfordringerne med at skabe sammenhængende løsninger til gavn for borgere og forbrugere.

I panelet sidder:

  • Carl-Emil Larsen, Direktør i DANVA, repræsenterer brancheforeningerne og erfaringerne med at indfri gevinster og effektiviseringer.

  • Lars Goldschmidt, Bestyrelsesformand for Bornholms Energi- og Forsyning A/S, repræsenterer ejernes erfaringer med den øgede selskabsgørelse af kommunaltekniske opgaver.

  • Carsten Toft Boesen, Bestyrelsesformand for FRI og adm.dir. i NIRAS, repræsenterer erhvervslivets syn på øget liberalisering, og hvordan samarbejdsflader med kommuner og selskaber kan styrke en forsyningssikker og effektiv opgaveløsning.

Det overordnede formål med KTC’s årsmøde er at understøtte et tæt og udviklende samspil om de store grønne omstillingsopgaver, som udgør den fælles dagsorden for kommunerne, de kommunalt ejede selskaber og de faglige foreninger forankret omkring energi, mobilitet, vand og ressourcer.

Læs mere

Læs mere om årsmødet på KTC’s hjemmeside her.