DANVA inviterer til temadag den 5. april 2017 i Vandhuset, Godthåbsvej 83, Skanderborg.

Klimaet ændrer sig hurtigt i disse år, og vi skal dagligt håndtere nye udfordringer. 

I vandsektoren har vi brugt meget energi på klimatilpasning i forhold til de øgede vandmængder og på at tage højde for ekstremhændelser, og nu er det på tide at vende blikket mod andre af vandselskabernes kerneopgaver og diskutere:

  • Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning og de processer, der finder sted i vandforsynings- og renseanlæg?
  • Hvad kan vi forvente, og hvordan kan vi håndtere ændringerne i vandbehandling, på renseanlæg, i afløbssystemer og i distributionssystemer? 

Vi kommer hele vandkredsløbet rundt og kigger på kemiske og mikrobiologiske ændringer i vandkredsløbet og stiller skarpt på betydningen for vandselskabernes drift, anlæg og processer.

Program

Der kommer bl.a. oplæg af:

  • DMI
  • GEUS
  • Professor Hans-Jørgen Albrechtsen, DTU
  • Professor Jes Vollertsen, Aalborg Universitet
  • Procesingeniør Carsten Thirsing, BIOFOS

Desuden bliver der rundbords-diskussioner. Download programmet her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på hjemmesiden her.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk