Advisory Board for cirkulær økonomi afleverede onsdag d. 7. juni 27 anbefalinger til regeringen, som skal sikre en mere cirkulær økonomi i Danmark. Anbefalingerne rummer ikke mange linjer om vand, men lægger vægt på nye grønne forretningsmodeller og et reduceret ressourceforbrug samt et ønske om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne til gavn for væksten i Danmark.

Advisory Board for cirkulær økonomi blev nedsat i oktober 2016, og består af 12 erhvervsledere og med Flemming Besenbacher fra Carlsberg som formand. Panelet afleverede på et pressemøde i Carlsbergs Business Centre 27 anbefalinger til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Moralsk forpligtelse

“Ikke alene er det good sense at få mere cirkulær økonomi. Det er også en moralsk forpligtelse. Vi er et land med ressourcer og intelligens. Vi har tætte forbindelser mellem erhvervsliv og det offentlige, og vi kan vise verden, hvordan man laver bedre ressourceanvendelse,” lød det fra en begejstret Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen efter præsentationen.

Han lagde efterfølgende vægt på, at der i arbejdet med at omsætte anbefalingerne til politiske beslutninger er særligt fokus på at se nærmere på de reguleringsmæssige barrierer.

Det samme gjorde Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Vi har et stort ansvar for at gøre vores samfund grønnere og have en ansvarlig tilgang til brugen af vores ressourcer, men det skal gå hånd i hånd med, at vi samtidig skaber et internationalt konkurrencedygtigt erhvervsliv, der kan skabe vækst og arbejdspladser. Den cirkulære økonomi er en del af svaret på den udfordring. Vi er opmærksomme på, at der kan være regler for området, der ikke er fulgt med udviklingen. Derfor vil regeringen se på de lovmæssige barrierer, så innovative virksomheder ikke bremses af firkantede regler”.

Formand for Advisory Board for cirkulær økonomi Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet, stod for hovedparten af præsentationen og lagde især vægt på, hvordan vi gennem virksomheder og fokus på hele værdikæden kan blive et foregangsland allerede fra 2020:

”Cirkulær økonomi er ikke bare en nødvendighed, men det er også en gylden mulighed for vækst og velstand i Danmark og globalt. Det er tid til handling. Der er nogle enorme muligheder i cirkulær økonomi, men der er også nok at tage fat på, hvis Danmark skal være et foregangsland i denne omstilling og høste gevinsterne. Det kræver et paradigmeskifte, hvor vi gentænker den måde vi designer, producerer og forbruger på. Derfor afspejler vores anbefalinger til regeringen en grundlæggende gentænkning af vores forretningsmodeller og velfærdssamfund”.

”Vand er ekstremt vigtigt”

Som nævnt fylder vand og spildevand ikke meget i de 27 anbefalinger. Men blandt de mange cases i publikationen fremhæves Herning Vands struvitanlæg som et godt eksempel på cirkulær økonomi i praksis. Så selvom vand ikke står øverst på dosmersedlen, er der alligevel håb forude om, at det efterfølgende politiske arbejde vil have fokus på vand som ressource. På DANVAs spørgsmål om, hvordan vand passer ind i anbefalingerne, lød svaret fra Flemming Besenbacher:

”Vand er en ekstremt vigtig ressource, men jeg skal være ærlig og indrømme, at det ikke har fyldt meget i arbejdet med de nye anbefalinger. Men det er helt sikkert, at vand kommer til at spille en afgørende rolle som ressource i fremtiden. Derfor er vi også nødt til at tage det med i betragtningerne i det kommende arbejde. Vi har mange virksomheder i Danmark, som er dybt afhængige af vand – herunder Arla, Danish Crown og Carlsberg, som jeg selv repræsenterer. Uden vand kan vi jo ikke lave øl. Derfor er det ekstremt vigtigt at have fokus på. Dertil kommer, at dansk vandteknologi jo også klarer sig rigtig godt i udlandet, og den position skal vi udnytte bedst muligt”.

De to ministre mødes 21. juni med Flemming Besenbacher, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Landbrug & Fødevarer for at drøfte anbefalingerne.

Yderligere information

Medlemmerne af Advisory Boardet er:

 • Flemming Besenbacher (formand), Bestyrelsesformand, Carlsberg A/S og Carlsbergfondet
 • Anders Byriel, CEO, Kvadrat
 • Christian B. S. Christensen, CEO, Solum Gruppen
 • Franz Cuculiza, CEO, Aage Vestergaard
 • Matias Møl Dalsgaard, CEO GoMore
 • Pernille Blach Hansen, Senior Director for Environmental Product Innovation, LEGO
 • Aja Guldhammer Henderson, CEO, Reshopper
 • Kasper Guldager Jensen, CEO GXN
 • Mik Kristensen, CEO, Nykredit Leasing
 • Martin Petersen, CEO, EcoXpac
 • Jais Valeur, CEO, Danish Crown.
 • Jeanett Vikkelsøe, CCO/CSO, Marius Pedersen

Anbefalingerne kan hentes her. 

http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Advisory_Board_for_cirkulaer_oekonomi_Rapport.pdf

Læs i øvrigt

Læs Carl-Emil Larsens debatindlæg om cirkulær økonomi her http://www.danva.dk/Presse/Nyheder/DANVA-nyheder/Nyheder.aspx?Action=1&NewsId=2395&M=NewsV2&PID=10778