Det er ingen hemmelighed, at vandselskaberne har en udfordring, når det gælder om at tiltrække yngre medarbejdere. Det vil DANVA nu gøre noget ved. For at sætte skub i processen dedikerede DANVA en hel session til emnet på årsmødets første dag. Her kunne deltagerne finde inspiration og dele viden og holdninger med andre interesserede.

BlueKolding samarbejder med unge

Der var stor interesse fra deltagerne i sessionen i at dele erfaringer – både gode og mindre gode - om tiltag og initiativer, der havde til hensigt at fange de unges interesse. BlueKolding fortalte om deres erfaringer med et EU-støttet klimaprojekt, der med stor succes formåede at inddrage ideer fra gymnasieelever i opgaveløsningen.

Jette Nørgaard Jensen fortæller om erfaringer med et EU-støttet klimaprojekt, der med stor succes formåede at inddrage ideer fra gymnasieelever i opgaveløsningen.   

I forbindelse med et konkret behov for at sikre byen mod klimaforandringer, teamaede vandselskabet op med elever fra Kolding Gymnasium for at få idéer til at skabe en rekreativ klimaløsning, der kunne skabe merværdi for især byens yngre borgere.

De unges input var overraskende kreative og meget brugbare for BlueKolding, som samtidig fik et mere nuanceret indblik i, hvordan de fremover kan nå ud til de unge.

Læs mere om projektet på KLIMAVAND.DK OG FACEBOOK.DK/KLIMAVAND

Find alle præsentationer fra sessionen her.  

Erfaringer fra branchen

I salen gav de mange erfaringer fra Kolding genlyd i form af kommentarer og input fra andre dele af landet. Klarest stod budskabet om at møde de unge, der hvor de er, for at tiltrække deres opmærksomhed.

Fanny Villadsen, Administrationschef, Odsherred Forsyning A/S fortalte om sine gode resultater med at bruge Facebook som kanal til at nå ud til en specifik målgruppe.

Fanny Villadsen, Administrationschef, Odsherred Forsyning A/S fortalte om sine gode resultater med at bruge Facebook 

Vi havde brug for at nå ud til de yngre kvinder i området, og ved at bruge sølle 100 kr. på et målrettet opslag på Facebook, nåede vi ud til godt 1.500 lokale kvinder i den helt rigtige målgruppe. Jeg er overbevist om at sociale medier er det mest oplagte valg, når vi skal kommunikere med de unge. Jeg tror også på, at en hvervekampagne, som fortæller om værdierne og det gode arbejde vi gør, nok skal fange de unge,” fortæller hun.

Peder Lyngby Sørensen fra Lolland Spildevand A/S havde haft lidt blandede erfaringer med at fange de unges opmærksomhed.

”Vi havde forsøgt os med at samarbejde med den lokale folkeskole, men projektet strandede desværre. Vi havde fået produceret en hel masse drikkedunke, som vi gerne ville dele ud for at skabe opmærksomhed. Det lykkede aldrig at få en aftale på plads med skolen. Det var rigtig ærgerligt. Til gengæld har vi haft gode erfaringer med elever i skolepraktik. En af vores tidligere praktikanter blev så begejstret for det han oplevede, at han senere er blevet uddannet ingeniør.”

Imagekampagne på vej

DANVA har gennemført en indledende image- og tiltrækningsanalyse og vil snarest arbejde på at få finansieringen på plads til en image- og rekrutteringskampagne, der skal løbe over 3 år.