Temaet for FN’s vanddag ’World Water Day’ den 22. marts handlede i år om at reducere og genbruge spildevand. Det bygger videre på FN’s SDG nr. 6 og har særligt fokus på at forbedre vandkvaliteten ved at mindske forureningen, forbyde dumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer. Målet er at halvere andelen af urenset spildevand og øge sikker genanvendelse af vand globalt.

Livsvigtig ressource

Globalt strømmer over 80 % af det spildevand, der produceres af samfundet, tilbage i økosystemet uden at blive behandlet eller genanvendt.

  • 1,8 milliarder mennesker benytter kilder til drikkevand, der er forurenet med afføring, som medfører risiko for at pådrage sig kolera, dysenteri, tyfus og polio. Urent vand, dårlig sanitet og hygiejne er årsag til omkring 842.000 dødsfald hvert år.
  • 663 millioner mennesker har stadig ikke adgang til rent drikkevand.
  • I 2050 vil næsten 70 % af verdens befolkning bo i byer. I dag er det 50% i dag. I øjeblikket har de fleste byer i udviklingslandene ikke tilstrækkelig infrastruktur og ressourcer til at løse spildevandshåndtering på en effektiv og bæredygtig måde.
  • Mulighederne for at udnytte spildevand som ressource er enorme. Forsvarligt håndteret spildevand er en billig og bæredygtig kilde til vand, energi, næringsstoffer og andre genanvendelige materialer.
  • Omkostninger til spildevandshåndtering opvejes af fordelene for menneskers sundhed, økonomisk udvikling og miljømæssig bæredygtighed. Samtidig kan det give nye forretningsmuligheder og skabe flere grønne job.