Stadigt flere vandselskaber fusionerer og går sammen i større selskaber for at opnå synergifordele. Årsagerne er blandt andet at spare penge og finansiere fremtidige effektiviseringskrav, sikre kompetent arbejdskraft og finde fælles løsninger for skybrud.

Herunder kan du læse interview med direktører for fire fusionerede vandselskaber:

  • Carsten Nystrup, NOVAFOS
  • Lars Therkildsen, HOFOR
  • Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning
  • Line Wilchen Hollesen, KLAR Forsyning

NOVAFOS

I forsyningsselskabet NOVAFOS, der blev etableret 1. januar 2017, er man i fuld gang med  sammenlægningen af Forsyning Ballerup, Forsyningen Allerød Rudersdal, Frederikssund Forsyning, Furesø Egedal Forsyning, Hørsholm Vand og Nordvand. Også her forventer administrerende direktør Carsten Nystrup, at fusionen vil give et kompetenceløft, samt at man vil kunne klare flere opgaver for færre ressourcer.

"De ni kommuner, der er gået sammen i NOVAFOS har gjort det ud fra det synspunkt, at det vil generere en sammenlægningssynergi, som de næste 4-5 år vil kunne finansiere de effektiviseringskrav, alle forventer, vi får fra centralt hold", forklarer Carsten Nystrup, der forventer en sammenlægningssynergi på cirka 20 procent over de næste 4-5 år.

HOFOR

Vandselskaberne i kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk samt Københavns Energi gik i 2013 sammen og dannede forsyningsselskabet HOFOR. Her var en af  forventningerne, at man ved en sammenlægning kunne effektivisere og indhente nogle økonomiske fordele. De forventninger er også blevet indfriet, erklærer administrerende direktør i HOFOR, Lars Therkildsen.

"Hvis vi kigger på de rene omkostninger, har vi sparet 15-20 procent. Vi satte os desuden for, at alle selskaberne skulle lægge sig under prislofterne. Det er også sket. Der var også et ønske om at finde fælles løsninger for skybrudsforanstaltninger for hele hovedstadsområdet, fordi regnvand kender ikke kommunegrænser, og her er vi i fuld gang med at projektere og med at lave store tværkommunale skybrudstunneller", fastslår Lars Therkildsen.

KLAR Forsyning

For lidt over et år siden blev Energiforsyningen Køge, Greve Solrød Forsyning og Stevns Forsyning sammenlagt og genfødt som KLAR Forsyning. Målet var at opnå et selskab, der var effektivt, robust og velfungerende, men hvor der stadigvæk var vægt på den lokale nærhed, fortæller administrerende direktør i KLAR Forsyning, Line Wilchen Hollesen.

"Og det er præcist det, vi har fået. Vi kan i hvert fald se, at vi allerede i år et har sparet en del på fælles systemer og fælles indkøb. Vi kan også udnytte vores ressourcer bedre, når vi lægger alle de kompetencer sammen, som vi medbringer. Vi kan klare flere ting selv, end vi kunne før. Vi har lige haft en stor beredskabssituation i området ved Køge Bugt i forbindelse med stormfloden. Det viste virkelig, hvor meget det betyder, at vi er blevet en større forsyning. Vi har flere kompetencer og en anden robusthed til at komme igennem sådanne nogle situationer", erklærer Line Wilchen Hollesen.

DIN Forsyning

Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S fusionerede for knap to år siden og hedder nu DIN Forsyning. Her var forventningen også, at der kunne spares penge ved en sammenlægning, siger administrerende direktør Jesper Frost Rasmussen.

"Vores ejere, de to kommuner, var sikre på, at vi kunne gøre tingenebilligere. Vi ville også sikre, at vi ikke blev for sårbare og forsmå. Ved at slå os sammen ville vi gardere os mod fremtiden og have lettere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på de specialiseredeområder", forklarer Jesper Frost Rasmussen.

Besparelserne har været til at tage og føle på.

"De resultater, vi er nået til nu, viser, at vi har reduceret med 17 medarbejdere, og at vi har skabt synergier for omkring 15 millioner kroner om året. Vores mål var at hente 17 millioner kroner, inden for fem år, så vi er allerede langt herefter to år", konstaterer Jesper Frost Rasmussen.

Grafik: Lisa Reshefski. Se også kortet i E-danskVAND her: http://www.e-pages.dk/danva/202/8