TOKYO BY COLOURBOX10076489.jpg

Call for Papers og Workshops på kongressen er åben og har deadline 1. oktober. IWA's verdenskongres er en vigtig milepæl på vej mod IWA 2020 i København.

I 2018 finder IWA’s næste World Water Congress and Exhibition sted den 16.-21. september i Tokyo, Japan. Kongressen er ikke kun en vigtig international begivenhed i sig selv, det er også en vigtig milepæl i forberedelserne til IWA 2020 i København og en god mulighed for at præsentere dansk viden og teknologi overfor et stort internationalt publikum.
Den danske IWA nationalkomite opfordrer derfor alle interesserede i den danske vandsektor til at overveje at indsende abstracts til enten platformspræsentationer eller oplæg til workshops og andre events. Der er deadline til begge dele den 1. oktober.

Der er tre overordnede temaer for kongressen, og de følger IWA’s generelle programmer. Under hvert tema er der undertemaer, som dækker de fleste af de områder, som både forskere og praktikere i den danske vandsektor arbejder med.

Utilities of the Future:

  • Water utility management
  • Wastewater
  • Drinking water and potable reuse

Cities of the Future:

  • Urban water systems
  • Communities, integrated planning and the enabling environment

Basins of the Future:

  • Large Scale Water Management

IWA forventer et stort antal forslag til præsentationer, op mod 1500, og der er kun plads til 350 platformspræsentationer, så konkurrencen er høj. Som kommende værtsland er der interesse for danske løsninger og dermed bedre muligheder for at få bidrag med, men det er vigtigt at der er høj kvalitet i løsninger og præsentationen af dem.

Et forslag skal være omkring 2 A-4-sider og følge det template, som kan hentes i Call for Papers, der også indeholder tips til, hvordan man forbedrer chancerne for at få optaget præsentationer.

Udover deciderede platformspræsentationer er en anden mulighed workshops, side events og andre events, som vil indgå i programmet. Det er også beskrevet på hjemmesiden, og der er samme deadline for ansøgninger som for papers. Hvis man arrangerer events i samarbejde med aktører fra vandsektoren i andre lande, øger det chancen for at få dem optaget.

Urban Water Gruppen ift. IWA 2020 planlægger at søge om en workshop til at diskutere og præsentere løsninger for håndtering af vand i byer. Du kan give besked til Miriam Feilberg, DANVA, mfe@danva.dk, hvis du har interesse for at deltage i denne. Du er også velkommen til at kontakte IWA Nationalkomiteen, hvis du har spørgsmål eller overvejer at indsende forslag om en præsentation eller et event.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 22 44 14 52 eller mfe@danva.dk

Læs mere om kongressen på worldwatercongress.org