IWA 2020 Kajakker - forsidemotiv.jpg

I 2020 skal Danmark som bekendt være vært for IWAs store verdenskongres og udstilling. Det vil foregå i København i dagene 18.-23. oktober. DANVA har nu indgået samarbejdsaftale med den danske IWA Nationalkomite om det formelle værtsskab for kongressen, og dermed er det blevet sikret, at vi nu kan underskrive kontrakt med IWA og komme videre i processen frem mod 2020.

For to år siden vandt Danmark kongressen takket være et meget stort engagement fra en samlet vandsektor. Vi har i de forløbne to år arbejdet på at sætte Danmark, København og danske styrkepositioner på verdenskortet. IWA 2020 i København er en enestående platform for samarbejde i vandsektoren og for samarbejde med tilstødende sektorer, og det er et udstillingsvindue til verden, der gerne skal række mange år ind i fremtiden.

For at forankre samarbejdet har vi etableret en ”Host Country Committee”, som giver alle interesserede aktører mulighed for at deltage eller holde sig orienteret. Forberedelserne er startet, men aktiviteterne vil ændres frem mod kongressen og naturligvis intensiveres, jo tættere vi kommer 2020. Der vil være mange vogne at hoppe på fra nu og de næste 3 år.

Den danske IWA Nationalkomite er ”Governing member” af IWA på vegne af branchen og er dermed den formelle ansøger for IWA2020. Nationalkomiteen er en selvstændig medlemsfinansieret forening, der repræsenterer branchen (vandselskaber, kommuner, staten, rådgivere, leverandører, universiteter). Forretningsudvalget vælges på Nationalkomiteens årlige generalforsamlingen, og DANVA, Danske Vandværker, Spildevandsteknisk Forening og formanden for Young Water Professionals DK er ”fødte medlemmer”. DANVA varetager og finansierer sekretariatsfunktionen for Nationalkomiteen.

Siden vi vandt IWA2020, har vi været i tæt dialog med IWA bla. i forhold til drøftelser af kontraktforhold. Det er et ultimativt krav fra IWAs side, at værtsorganisationen skal kunne stille en underskudsgaranti, selv om kongresserne de seneste 13 år har givet overskud. Da den danske Nationalkomite er en forening med en beskeden egenkapital, har det derfor været nødvendigt at etablere en partneraftale mellem to eller flere værtsorganisationer, som samlet kan stille garanti for dækning af et eventuelt underskud iht. den aftalte risikodeling mellem værtsorganisationen og IWA.

For at imødekomme kravet om underskudsgaranti har været flere modeller for indgåelse af en værtsaftale været afsøgt med branchens aktører. Der er herunder taget kontakt til DANVA, og DANVAs bestyrelse vedtog på møde i september at indgå værtspartneraftale med den danske IWA nationalkomite.
Det er glædeligt, at vi nu kan få underskrevet kontrakten med IWA og komme videre i forhold til konkrete aftaler med sponsorer og aktører, der gerne vil bidrage i processen. Næste Host Country Committee møde holdes i Odense den 25. april 2018, så reserver allerede dagen nu.

Læs mere

Du kan læse mere om ”Host Country Commitee” organisering og aktiviteter på hjemmesiden www.iwa2020copenhagen.dk hvor du også kan se, hvem du kan kontakte for at høre mere om, hvordan du kan bidrage.

Kontakt

Henvendelser kan i øvrigt altid rettes til Nationalkomiteens formand Helle Katrine Andersen på hka@danva.dk eller til sekretær Birgitte Skjøtt på bs@danva.dk