Mogens Lykketoft var formand for FN’s generalforsamling, da verdens lande vedtog målene for bæredygtig udvikling i september 2015, og på DANVAs årsmøde gav den garvede politiker et overblik over de høje ambitioner og vejen til at må målene.

”Jeg bliver tit spurgt, hvilket mål, der er vigtigst. Jeg svarer, at alle 17 mål er vigtige – og indbyrdes forbundne – men det haster mest med klimaindsatsen”, sagde Mogens Lykketoft.

”Vi skal stoppe opvarmningen af kloden, ellers er konsekvenserne helt uoverskuelige. Vi vil opleve massive flygtningestrømme og konflikter, og vi vil ikke have ressourcer til at løse alle de andre problemer, hvis det sker”, understregede han og glædede sig samtidig over, at det med Paris-aftalen lykkedes at aftale forpligtende mål på COP21, hvor verdens to supermagter USA og Kina også underskrev aftalen.

”Kinas vækst er ikke bæredygtig. Der er massiv CO2-udledning og luftforurening, og der er bevidsthed om, at det ikke kan fortsætte på samme måde. Og selvom USA har fået en klimafornægter som præsident, vil verdens store virksomheder og store byer stadig arbejde i en bæredygtig retning”, mente Mogens Lykketoft.

Han opfordrede til at skære ned på kødforbruget, der er en stor klimasynder, og han fortalte, at Ban Ki-moon på et FN-møde serverede en fin treretters menu lavet af madaffald. At begrænse madspild er også en vigtig klimaindsats. 

Den tidligere skatteminister understregede, at en af forudsætningerne for at nå verdensmålene er, at skattesystemerne virker! Regeringernes opgave er også at regulere adfærd gennem forbud og påbud.

Mogens Lykketoft understregede, at danske virksomheder er i front, når det gælder vandløsninger, og at vi har et unikt dansk samarbejde mellem universiteter, virksomheder, vandselskaber og myndigheder.

Vand er indvævet i mange af verdensmålene, og det selvstændige mål om rent drikkevand og sanitet er afgørende for at opnå sundhed og trivsel.

De 17 verdensmål

 • Afskaf fattigdom
 • Stop sult
 • Sundhed og trivsel
 • Uddannelse
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Rent vand og sanitet
 • Bæredygtig energi
 • Jobs og økonomisk vækst
 • Industri, innovation og infrastruktur
 • Mindre ulighed
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Klimaindsats
 • Livet i havet
 • Livet på land
 • Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Partnerskab for handling

Mogens Lykketoft er den første dansker, der har været formand for FN's generalforsamling. Sammen med sin kone Mette Holm har han skrevet bogen "I verdens tjeneste" om de 15 måneders arbejde i FN.