Hvordan udvikler og gennemfører vi innovative klimatilpasningsprojekter, som både skaber merværdi for borgerne og sikrer de bedste løsninger i sammenhæng med udviklingen i lokalområdet?

Det kan du blive klogere på, når DANVA, Dansk Byplanlaboratorium og Vand i Byer holder kursus i Roskilde, Viborg og Skanderborg.

Tværfagligt samarbejde mellem kommuner og forsyninger er omdrejningspunktet for kurset, der tager udgangspunkt i den nyeste viden, inspiration og erfaring fra de senere års bedste løsninger.

Kurset foregår:

  • 27.-28. september i Roskilde med besøg i Rabalderparken og Trekroner.
  • 30.-31. oktober i Viborg med besøg på sØnæs.
  • 28.-29. november i Skanderborg med besøg i Låsby søpark.

Læs mere i programmet her.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på DANVAs hjemmeside her.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk