Miljøstyrelsen afholder i samarbejde med DANVA, KL, DI og Dansk Miljøteknologi en konference om mikroplast i spildevand. Konferencen afholdes den 26. september 2017 i Vandhuset i Skanderborg.

Konferencen er kulminationen på et partnerskab, som Miljøstyrelsen har igangsat, som er finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). 

Der vil være oplæg omkring selve arbejdet i partnerskabet med at identificere den nuværende og manglende viden i forhold til mikroplast i spildevand. Der vil i den forbindelse være fokus på at præsentere det nuværende vidensniveau i Danmark om bl.a. måling af mikroplast, forekomst af mikroplast og renseteknologier til fjernelse af mikroplast i spildevand. Der vil endvidere være indlæg om igangværende MUDP-projekter vedr. mikroplast i spildevand. 

Konferencen skal også at være et startskud til at opnå et endnu tættere samarbejde mellem kommuner, forsyninger, myndigheder og virksomheder – så vores viden om spildevand kan samles, koordineres og bringes i anvendelse.

Målgruppe

  • Forsyninger og kommuner samt miljømyndigheder
  • Virksomheder og rådgivere
  • Universiteter og vidensinstitutioner

Program

Download program her (PDF).

09.00 – 09.30: Ankomst, kaffe og rundstykker 

09.30 – 09.45:

Velkomst og præsentation af projektetPartnerskab om mikroplast

v. Katrine Rafn, Miljøstyrelsen.

Status for mikroplast i Danmark.

09.45 – 10.00 

Den nuværende lovgivning og forventninger til fremtiden. 

v. Katrine Rafn, Miljøstyrelsen. 

10.00 – 11.00 

Præsentation af resultatet af projektet ”Partnerskab om mikroplast”

v. Hanne Løkkegaard og Sie Woldum Tordrup, Teknologisk Institut samt Carsten Lassen, COWI. 

11.00 – 11.15 

Danske erfaringer med måling af mikroplast på 10 renseanlæg

v. Aviaja Anna Hansen, Krüger. 

11.15 – 11.30 

Danske erfaringer med analysemetoder til mikroplast og fremadrettede aktiviteter

v. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet. 

11.30 – 12.30: Frokostpause

Udenlandske erfaringer med mikroplast i spildevand

12.30 – 13.00

Microplastics in the effluents of waste water treatment plants

v. Svenja Mintenig, Utrecht University 

13.00 – 13.30 

Removing microplastics in sewage treatment plants

v. Julia Talvitie Alto, University of Helsinki

Erfaringsudveksling

13.30 – 14.30:  Kaffepause og workshop med netværksopbygning og fokus på fremadrettede aktiviteter. 

14.30 – 15.00:  Opsamling i plenum

Danske teknologier til fjernelse af mikroplast

15.00 – 15.15

Filterteknologiers og regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast i spildevand og overfladeafstrømning

v. Lars Villadsgaard Toft, Krüger 

15.15 – 15.30 

Plastfri Roskilde Fjord - indledende resultater for mikroplast

v. Stine Lundbøl Vestergaard, EnviDan 

15.30 - 15.45  

Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast i kombination med organisk stof i renseanlægs primærdel

v. Peder Maribo, Aarhus Universitet. 

15.45 - 16.00:  Afrunding og opsamling.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på DANVAs hjemmeside her.

Yderligere information

Kontakt Mathilde Aagaard Sørensen på masor@mst.dk, telefon 93 58 80 29 eller Helle Kayerød på telefon 8793 3511 eller hkr@danva.dk