DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og Danske Kraftvarmeværker lancerer i dag den 15. marts 2017, kl 14.00 en fælles vision for den offentligt ejede og forbrugerejede forsyningssektor.

PROGRAM FOR LANCERINGEN:

14.00-14.10

Velkomst og rammesætning

v. Lars Therkildsen, fmd. DANVA og direktør i HOFOR.

14.10-14.30

Præsentation hovedpointerne i "Vi forsyner Danmark"

v. Mads Jakobsen, fmd. Dansk Affaldsforening og borgmester i Struer Kommune (V).

14.30-14.50

Forsyningsselskabernes visioner i praksis

v. Jesper Frost Rasmussen, adm. dir. DIN Forsyning

14.50-15.10

Forsyningsvisioners betydning for vækst, udvikling og arbejdspladser

v. Jesper Daugaard, senior vice president Kamstrup

15.10-15.25

Hvorfor diskuterer vi fremtidens forsyning?

v. Lars Christian Lilleholt, Energi-, forsynings- og klimaminister

15.25-15.50

Debat: Hvilke krav stiller politikere, myndigheder og ejere til forsyningernes ejerskab og virke?

  • Jens Joel, forsyningsordfører (S)
  • Morten Slotved, borgmester Hørsholm Kommune (K)
  • Søren Gais Kjeldsen, fmd. KTC

Ordstyrer: Allan Weirup, direktør Danske Vandværker

15.50-16.00

Opsummering, kommentering og tak for i dag

v. Uffe Bro, fmd. Dansk Fjernvarme