DANVA, Danske Vandværker og Landbrug & Fødevarer har indgået en ny aftale om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i landbrugsjord.

Landsaftalen beskriver den principper, der gælder ved placering af vandforsynings- og spildevandsanlæg med henblik på at indgå en frivillig aftale.

De anførte erstatningsbeløb er gældende for 2017.

Læs aftalen her.

Yderligere information

Kontakt Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller e-mail cv@danva.dk