Marselisborg-renseanlæg.jpg

Lise Hughes, Teamleder hos Aarhus Vand præsenterer med titlen ”Shaping the future of resource recovery in Aarhus, Denmark” de nyeste løsninger og perspektiver fra Marselisborg Renseanlæg i en blog hos IWA - International Water Association.

Over hele verden arbejder man med at udvikle løsninger, hvor renseanlæg går over til at blive en del af den cirkulære økonomi og hvor energi, næringsstoffer og andre værdifulde materialer kan genanvendes, men man er næppe kommet så langt andre steder som i Danmark, og det er Aarhus Vand et spændende eksempel på. På Marselisborg Renseanlæg giver overgangen til cirkulær økonomi en mulighed for ikke kun at genbruge vand, men også for at accelerere innovation som fremmer højere effektivitet og bæredygtighed i sektoren.

153 % energieffektivitet er et af de forhold, som vækker international opmærksomhed i branchen, hvor det som regel snarere er energibesparelser, som man ser som det realistiske mål. I Aarhus er forventningerne så store, at det nye navn for Marselisborg efter en kommende renovation vil være Marselisborg ReWater og man vil fremover bruge begrebet ressourceanlæg.

Innovation og forskning er nødvendige elementer i den cirkulære økonomi

Hos Aarhus Vand har man for længe siden indset, at fremtidens løsninger kræver ny viden og vilje til konstant at forbedre teknologien. Derfor er udviklingen af en ny innovationsstrategi et vigtigt element i det kommende Marselisborg ReWater.

Fokus på sammenhængen mellem vand og energi er et andet tema for Lise Hughes’ blog hos IWA. At pumpe, behandle og distribuere vand står for op mod 8% af verdens globale energiforbrug og håndtering af spildevand er årsag til omkring 8% af udledningerne af drivhusgasser. Derfor er dette element vigtigt at have med i fremtidens løsninger og endnu en grund til international interesse om emnet.
Læs hele Lise Hughes’ blog her: http://www.iwa-network.org/shaping-the-future-of-resource-recovery-in-aarhus-denmark/

Lær mere på NORDIWA 2017 i Aarhus – Husk Early Bird tilmelding 31. august 2017

Erfaringerne fra Marselisborg bliver præsenteret på den nordiske spildevandskonference, NORDIWA, den 10-12. oktober i Aarhus sammen med mange andre eksempler på løsninger og teknologier fra Norden og Østersø-regionen. Konferencens tre temaer er:

  1. New approaches to Wastewater treatment – Plants, Processes and Circular Economy
  2. Sewer systems – models, management and integrated approaches
  3. Adapting to consequences of a changing climate

Det har givet rammerne for et varieret program med mange indlæg og god mulighed for diskussioner mellem deltagerne. Du kan se mere om program og indhold på www.nordiwa.org. Vær opmærksom på, at sidste frist for at få Early Bird-rabat ved tilmelding til NORDIWA 2017 er den 31. august 2017. Derefter stiger prisen.