AROS og regnbue.jpg
Deltagerne på NORDIWA konferencen skal til reception på AROS.

Nordens ypperste eksperter inden for spildevand samles i Danmark i denne uge for at se på fælles udfordringer. Det sker, når DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening 10.-12. oktober er vært for Nordens største spildevandkonference, NORDIWA.

I anledning af, at Aarhus i år er Europæisk Kulturhovedstad, har DANVA valgt at lægge konferencen i Smilets By på Comwell Aarhus.

Aarhus by og forsyningen, Aarhus Vand, er i front, hvad angår udvikling af nye løsninger inden for håndtering af spildevand, energiproducerende renseanlæg og klimatilpasning. Den position kommer først og fremmest århusianerne til gode, men Aarhus Vands samarbejde med producenter og rådgivere om nye løsninger giver også de private samarbejdspartnere nye muligheder for eksport, hvor især markedet i USA nyder godt af vandløsningerne fra Smilets By.

Der er tilmeldt cirka 450 deltagere til NORDIWA, hvilket er det største antal til en nordisk vandkonference af denne type til dato. Deltagerne kommer i øvrigt ikke kun fra de nordiske lande. Der er også deltagere fra bl.a. Storbritannien, Tyskland, Estland og Polen.

Konferencen indgår som en trædesten i forberedelserne til den store IWA World Water Congress and Exhibition, som skal holdes i København i 2020. Her forventes 6-8.000 deltagere.

Fakta:

Der er tre hovedtemaer for konferencen:

  • Spildevandsrensning
  • Afløbssystemer
  • Klimatilpasning

Inden for temaerne er der:

  • To plenumsessioner med internationale oplæg
  • 22 konferencesessioner med fire faglige indlæg om bl.a. mikroplast, fosforudvinding, energiproducerende renseanlæg
  • 16 Workshops med korte indlæg og god tid til at diskutere med andre konferencedeltagere.
  • 12 Postersessioner, som giver et hurtigt overblik over nogle af de nyeste løsninger inden for sektoren.
  • Fire field trips, hvor der bl.a. er mulighed for at se på klimaløsninger i Aarhus og besøge Marselisborg Renseanlæg.

Læs mere

Læs program på konferencens hjemmeside: www.nordiwa.org

Yderligere information

Kontakt Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542, e-mail kbj@danva.dk eller projektleder Helle Kayerød på telefon 8793 3511, mobil 2494 6360 eller e-mail hkr@danva.dk