Novafos_kort_cmyk.jpg

Det nye fælles vandselskab dækker Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Den 1. juli så Novafos dagens lys. Det nye fælles vandselskab dækker Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Visionen med det nye selskab er at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan leve op til at løse fremtidens udfordringer som klimaforandringer og højere krav om effektivisering.
Carsten Nystrup er direktør i det nye selskab og understreger, at sammenlægningen af vandselskaberne ikke påvirker prisen på forbrugernes vand. 

”Prisen er den samme året ud, nøjagtig som den plejer. Til næste år vil prisen på vand fortsat blive fastsat ud fra aktiviteterne i din egen kommune. Du kommer altså ikke til at betale for omkostninger i nabokommunerne” forklarer Carsten Nystrup.

Vandet, der kommer ud af vandhanen, bliver hentet fra samme kilde som før og blive renset i det samme vandværk. Novafos leverer drikkevandet til en del af forbrugerne i de ni kommuner, mens de øvrige forbrugere fortsat får deres vand fra private vandværker. Alt spildevand håndteres af Novafos.

Bedre rustet til fremtidens klimaudfordringer

Der er god mening med sammenlægningen af de tidligere seks forsyningsselskaber i de ni kommuner. 
”Sammen er vi mere solide og robuste til at klare fx fremtidens store klimaudfordringer. Vores størrelse og fælles erfaringer og kompetencer giver os anselige synergi-effekter, der gør os i stand til at løse vores opgaver både smartere og mere effektivt”, siger Jan Skovbo Nielsen, der er bestyrelsesformand i Novafos.

Læs mere på www.novafos.dk

Fakta

  • Novafos er vandselskab i 9 kommuner, der til sammen har 425.000 indbyggere. Novafos er ejet af de 9 kommuner.
  • Novafos driver 18 vandværker, som producerer 18 mil. m3 drikkevand om året, og 18 renseanlæg, der renser 20 mil. m3 spildevand om året.
  • Novafos driver og vedligeholder 1.700 km. vandledninger og 3.400 km. Regn- og spildevandsledninger.
  • Novafos har 280 medarbejdere.