Direktør Carl-Emil Larsen er genudpeget som medlem af GEUS' bestyrelse. 

Den nye bestyrelse for GEUS ser sådan ud:

Formand:

 • Professor Minik Thorleif Rosing.

Medlemmer:

 • Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA.
 • Direktør for forskning og udvikling Jesper Sand Damtoft, Cementir Holding S.p.A.
 • Direktør Martin Næsby, Administrerende direktør, Olie Gas Danmark.
 • Viceadministrerende direktør for Landbrug og Fødevarer og direktør for Seges Anne Lawaetz Arhnung.
 • Prodekan Morten Pejrup, Professor, Københavns Universitet.
 • Lektor Christine Schøtt Hvidberg, Københavns Universitet.
 • Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet.
 • Økonomidirektør Peter Christiansen. Mittarfequarfiit/Grønlands Lufthavne.
 • Geodatalog Frands Schjøth, GEUS. Medarbejderrepræsentant.
 • Laboratoriefuldmægtig Annette Ryge, GEUS. Medarbejderrepræsentant.

Tilforordnede medlemmer:

 • Vicedirektør Mads Leth-Petersen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Miljø- og Fødevareministeriet.
 • Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet