De danske vandselskaber er blandt verdens bedste til at holde vandtabet nede. Ingen andre steder i verden spilder vandværker så lidt vand gennem utætte vandrør som i Danmark. Mere end 90 procent af det vand, der pumpes ud fra danske vandværker, når sikkert frem til forbrugerne. Det lave vandtab gavner både miljø og økonomi.

Med hvad er hemmeligheden bag de danske vandværkers succes?

Det kan man læse om på en ny hjemmeside, www.mst.dk/vandtab, som Miljøstyrelsen har lavet sammen med DANVA, Danske Vandværker og Dansk Miljøteknologi. Hjemmesiden præsenterer de metoder og teknologier, som danske vandværker benytter for at begrænse vandtab.

3 eksempler

Hjemmesiden gennemgår blandt andet, hvordan tre vandværker på hver deres måde har arbejdet målrettet med at begrænse vandspildet. De tre cases er fra:

  • Halsnæs Vandforsyning
  • HOFOR
  • Vandcenter Djurs

Læs mere på hjemmesiden.