forsyning1.jpg

Hvor får vi drikkevand fra i fremtiden, hvilke energikilder kan vi vælge imellem, og hvem fjerner vores affald? Er det private aktører eller en central og kollektiv forsyningsstyrelse? Og hvad betyder det for pris og grøn omstilling? Det er nogle af de spørgsmål, en ny rapport fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører tager under behandling.

Rapporten opstiller fire fremtidsscenarier for en forsyningssektoren, der i følge rapporten årligt omsætter for 92 mia. kr., beskæftiger 22.000 medarbejdere og står for 14% af Danmarks eksport. Men det er også en sektor, hvor investeringerne er langsigtede, og hvor vi skal leve længe med de beslutninger, vi træffer i dag.

”Derfor er der et stort behov for at skabe debat om fremtidens forsyning. Målet med vores uvildige rapport er at gøre det muligt at forstå konsekvenser af de politiske beslutninger, der skal tages på området,” siger Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

"Rapporten er FRIs indspil i debatten om fremtidens forsyningssektor og vi ser frem til dialogen. Vi er enige med FRI i, at regeringen med Forsyningsstrategien ikke har nogen vision for forsyningssektoren. Den fremstår som en spareøvelse, og korrigerer man for allerede indhentede effektiviseringer og forkert indregnede faktorer, så er der for vandsektorens vedkommende ikke meget mere at komme efter. DANVA har sammen med Dansk Fjernevarme og Dansk Affald været med til at udarbejde visionspapiret "Vi forsyner Danmark", der bygger videre på de styrkepositioner, vi har i Danmark og giver et bud på, hvordan sektoren kan bidrage til samfundet og være motor i skabelsen af vækst og omkring 20.000 nye arbejdspladser", siger direktør Carl-Emil Larsen, DANVA.