Aarhus Vand inviterer til lanceringsevent den 28. marts på ARoS om udvikling af verdens mest ressourceeffektive renseanlæg: Marselisborg Ressourceanlæg, der skal åbne i 2026.

Aarhus Vand har formuleret 15 innovationsudfordringer og søger samarbejdspartnere og viden til at løse dem. Det er bl.a. disse innovationsudfordringer, som præsenteres til arrangementet i Aarhus.

Læs om Aarhus Vands innovationsstrategi og se invitation til event den 28. marts her.

Ressourceanlæg

Marselisborg Ressourceanlæg skal producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevandet i et hidtil uset omfang ved at bruge og udvikle markedets mest innovative teknologier og løsninger. Det skal være et ”lærende” ressourceanlæg, der løbende skal understøtte udvikling og test af nye eller optimerede teknologier og processer til gavn for den danske vandsektor. Målet er ambitiøst. Og det kan ikke nås (alene) med de løsninger og teknologier, vi benytter i dag.

Udviklingsprocessen er derfor at åbne op for, at virksomheder, producenter, vidensinstitutioner m.fl. kan tage del i udviklingen ved at byde ind med produkter, løsninger og viden og samarbejde med hinanden og Aarhus Vand om at indfri ambitionen.

Centralisering

Aarhus Vand og Aarhus Kommune har siden 2005 arbejdet med at reducere antallet af renseanlæg – en proces som både har økonomisk og miljømæssig effekt. Det langsigtede mål er at centralisere al rensning på to anlæg: Egå og Marselisborg. Fremtidens krav til en øget kapacitet på Marselisborg Renseanlæg betyder imidlertid, at det er nødvendigt at etablere et nyt og større anlæg på en ny placering. Derfor åbner Aarhus Vand i 2026 et nyt Marselisborg Renseanlæg under navnet Marselisborg ReWater. Det nye anlæg skal ikke ‘blot’ være et renseanlæg, men et ressourceanlæg, der sætter nye internationale standarder og går forrest i at sikre et optimalt vandmiljø til gavn for mennesker og natur.

Læs mere

Læs mere på Aarhus Vands hjemmeside her.