Plads til inspiration, nye udfordringer – og endnu skarpere indkøb.

Det er nogle af de fordele, der allerede nu tegner sig i Samn Forsyning ApS, som har været i drift siden nytår. Det nye selskab for drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens Kommuner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune har fået en god start, og samarbejdet på tværs af kommunegrænsen vil blive en klar gevinst.

"Der er ingen tvivl om, at vi med det nye selskab kan gå efter endnu bedre indkøbsaftaler, og vi er i fuld gang med at skaffe os et overblik over, hvilke aftaler de to selskaber har haft tidligere. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et potentiale, vi kan udnytte, og jo skarpere indkøb, vi foretager, jo bedre er det for vores kunder i den sidste ende," siger Henning Pabst, der er projektleder for indkøb i Samn Forsyning ApS. 

Han understreger, at det ikke automatisk bliver alle rutiner og aftaler fra Horsens Vand A/S, der føres videre over i det nye selskab.

"Selvom Horsens Vand har været klart størst, kan vi sagtens lære noget af Odder Spildevand. F.eks. har vi allerede konstateret, at det registreringssystem til driften, der har været anvendt i Odder, fungerer bedre end det, der har været brugt i Horsens. Vi kan lære af hinanden, og Samn Forsyning vil samle de bedste erfaringer fra begge selskaber," siger Henning Pabst.

For René Hansen, der er tillidsmand for 3F´erne på rensningsanlægget i Horsens, er den nye hverdag også kommet godt i gang uden voldsomme forandringer.

"Hele processen er gået hurtigt, men det er ikke første gang, vi oplever at selskabet forandrer sig – og nok heller ikke sidste, siger René Hansen, der er glad for, at aftaler og overenskomster fortsætter uændret. Samtidig er han tilfreds med, at der er indført en ”føl-ordning” for de ansatte på Odder og Horsens rensningsanlæg."

"Det betyder, at vi kan lære hinandens anlæg at kende, så vi kan dække effektivt ind for hinanden, når det er nødvendigt. Desuden giver nye kolleger altid ny sparring og en større, samlet viden, og kan hjælpe og inspirere hinanden til at optimere på anlæggene. Det er til gavn for både miljøet og for økonomien," siger René Hansen.

Samn Forsyning ApS har ca. 90 ansatte og ca. 110.000 kunder, og skal samle alle opgaver inden for drift, anlæg, projektering samt administration på tværs af kommunegrænsen. Samn Forsyning håndterer alle spildevandsopgaver i de to kommuner samt drift af fire vandværker, som leverer ca. 75 pct. af drikkevandet i Horsens Kommune.