Seks stærke partnere fra vandbranchen tager 15. juni et stort teknologisk skridt mod nye måder at overvåge, varsle og rense overløb af spildevand til søerne. Alle er velkomne, når en dronebåd søsættes og flydende mobiltelefoner kastes i Skanderborg Sø. 

Mobiltelefoner og dronebåde

Man vil sikkert undre sig, hvis man som forbipasserende kommer forbi badebroen ved kulturhuset i Skanderborg. Her vil man kunne opleve en gruppe mennesker smide mobiler i vandet og sende en såkaldt dronebåd ud på søen på en helt særlig mission.

Den besynderlige handling udgør et af højdepunkterne i et banebrydende pilotprojekt, der blev skudt i gang sidste år i februar og som kan få stor betydning for badegæsterne ved Skanderborg Sø. Som det første projekt i Danmark kombinerer partnerne digital overvågning af overløb og vandkvalitet med automatisk varsling og rensning i ét samlet koncept, og projektet forventes at skabe både bedre badevandskvalitet og høj badesikkerhed i Skanderborg Sø.

I løbet af dagen vil den automatiske vandkvalitetsdrone blive søsat og testet for første gang. Dronens opgave er at sejle rundt på Skanderborg sø og tage vandprøver, der analyseres i laboratoriet og bruges til at teste og forbedre varslingsmodellen. Mobiler med GPS flyder rundt med vind og vejr og måler vandhastigheden og strømninger i søen og sender live data hjem.

2,4 millioner til renere badevand

MUDP fonden har set projektets potentiale og støtter med 2,4 millioner kroner. Partnerne Kilian Water, Aalborg Universitet, Amphi-Bac, Stjernholm, Teknologisk Institut og Skanderborg Forsyning har selv store forventninger til resultaterne, der kan styrke badesikkerheden i hele landet og potentielt verdens forsyningsselskaber.

"Projektet er unikt på flere områder. Ved at vi samler forskellige kompetencer er vi i stand til at udvikle og påvise flere forskellige teknologiske løsninger. Så kan andre kommuner eller forsyninger plukke i de løsninger, der giver værdi for deres lokalområde. Kompetencepaletten giver desuden helt nye vinkler. Forskerne fra Aalborg Universitet har blandt andet udviklet varslingsmodellen og teknologien til dronebåden, der betyder at vi kan tage vandprøver rundt i søen på en smart og uforstyrret måde”, siger projektleder Lotte Bjerrum Friis-Holm fra Teknologisk Institut.

Den Intelligente Vandby

Skanderborg er foregangssted for nye metoder til kombineret overvågning, varsling og rensning af overløb af spildevand til søen. Det skyldes ikke, at søen er særligt udsat. Tværtimod har søen en høj vandkvalitet. Det skal gerne fortsætte og Skanderborg Forsyning har taget initiativ til projektet for at være på forkant og kunne varsle borgerne inden vandkvaliteten bliver kritisk – og den risiko stiger med de stadigt hyppigere skybrud.

Projektet er en central del af Skanderborg Forsynings arbejde med at gøre Skanderborg til Den Intelligente Vandby. Det er et arbejde med fokus på at bruge data som grundlag for nye teknologisk intelligente løsninger, der især skal sikre en bedre drift og et renere miljø.

Søsætning af dronebåd og GPS trackere, bygget af mobiltelefoner, er en del af projektets højteknologiske måleudstyr. Mobilens GPS signal vil afsløre, hvor strømmen fører den hen, og denne kortlægning af strømningsmønstret i søen giver afgørende viden til at finjustere modellen og programmere dronebåden. Projektets data skal bruges til iværksætte rensning på de vigtigste overløb.

Interaktiv advisering til badegæster

Projektet har allerede udviklet en model for løbende overvågning af badevandskvaliteten og varsling af overløb til søen. Når det sker, bliver der automatisk udsendt en sms-besked til forsyningen, og fra nu af vil badegæster også vil kunne få besked. 1. juni er der nemlig opført en informationstavle ved Byparkens badebro, som fortælle badegæsterne, om det er sikkert at bade. Den benyttes samtidig af Kommunen til information om niveauet af alger.

Projektet har også udviklet to forskellige renseløsninger, der på sigt skal sikre at overløbsvandet bliver effektivt renset før det rammer søen. Den kommende badesæson vil dokumentere hvor effektiv løsningerne er.

God badevandskvalitet har stor værdi for lokale borgere og det er vigtigt for turismen.

Faktaboks

Når det regner kraftigt kan der ske overløb til søen med vand fra kloakkerne. Det er fuldt lovligt og den eneste mulighed for at komme af med ekstreme mængder regnvand. Men det kan påvirke både vandmiljøet og badevandskvaliteten. I Danmark renses vandet ikke fra overløb ud i naturen.

  • Projektet løber fra februar 2016 til januar 2018
  • Partnerne i projektet er Kilian Water, Aalborg Universitet, Amphibac, Stjernholm, Teknologisk Institut og Skanderborg Forsyning
  • Projektbudgettet er på 4,3 mio. Projektet er støttet med 2,4 mio.kr. fra MUDP
  • I Skanderborg Kommune er der i alt 72 regnvandsbetingede overløb. På landsplan er der registreret i alt 5.069 overløbsbygværker (Naturstyrelsen, 2012).
  • Hvis projektet får succes er vurderingen at det vil kunne hjælpe med ca. 40 % af udløbene.

Kig forbi

Projektgruppen vil være tilstede og have gang i forskellige aktiviteter ved Søen på torsdag d. 15. juni. Alle er velkomne til at kigge forbi og høre mere om projektet ml. kl 14 og 17.

  • Mellem kl. 14-15.30 testes dronebåden ved badebroen ved Skanderborg kulturhus.
  • Mellem 15.30 og 17.00 er der mulighed for at høre om renseløsninger på Skanderborg Forsynings grund på Sølystvej nr. 14P.