De seneste dages rygter om, at man som borger uden konsekvenser kan ignorere sin spildevandsregning – og at spildevandsselskaberne på den baggrund mister millioner – manes nu i jorden. I hvert fald i Vejle. Hos Vejle Spildevand har en målrettet indsats halveret problemet på bare tolv måneder.

Børsen bragte i onsdags en artikel om, hvordan de massive problemer med Skats inddrivelsessystem betyder, at op mod 17.000 danske spildevandskunder løber fra regningen – helt uden konsekvenser.

Hos Vejle Spildevand, der ligesom de øvrige spildevandsselskaber længe har været bevidst om problematikken, har man dog allerede for et år siden taget sagen i egen hånd:

"Vi kan ikke forlade os på Skats inddrivelsessystem, men det skal stadig have konsekvenser ikke at betale sin spildevandsregning. Derfor har vi optrappet vores egen opkrævningsindsats og har nu en person ansat til løbende at følge op på alle vores udeståender. Og det har givet resultater," fortæller økonomichef hos Vejle Spildevand Louisa Bode.

Succesfuldt samarbejde med RKI

Som supplement til den massive opfølgning har Vejle Spildevand indledt et samarbejde med RKI.

"RKI håndterer ikke selve inkassoarbejdet for os, men vores dårlige betalere bliver registreret som dårlige betalere hos dem – og det får også nogle til at betale. Kombineret med vores egen massive opfølgning på de ubetalte regninger har det givet rigtigt gode resultater," fortæller Louisa Bode, der kan konstatere, at antallet af udestående regninger er halveret på et år.

Tilgodehavende halveret på 12 måneder

"Vi har på nuværende tidspunkt allerede fået inddrevet så stor en del af vores tilgodehavende, at det p.t. kun svarer til omkring 2 pct. af vores omsætning, så problemet er allerede reduceret markant i Vejle. Den mest problematiske del af vores tilgodehavende – altså der, hvor vi snakker RKI og sanktioner – ligger samtidig på et relativt lavt niveau. Og det reelle konstaterede tab – dvs. det vi har måtte afskrive i 2016 pga. konkurser, dødsbo mv. – er kun på ca. 200.000 kroner. Det er forsvindende lidt ud af en samlet omsætning på 180. mio. kroner. Så borgerne i Vejle Kommune behøver ikke være bange for, at de kommer til at hænge på en kæmpe ekstraregning pga. dårlige betalere," understreger Louisa Bode, der ser positivt på fremtiden:

"Vi kan mærke en effekt - at billedet er vendt. Vores rykkerprocedurer virker. Folk begynder at betale deres regninger, rykkerne bliver betalt og der, hvor vi laver afdragsordninger, bliver raterne betalt. Men det tager tid. Det skal lige gå op for folk, at vi rent faktisk gør noget for at følge op – og de skal have tid til at få gælden afviklet. Så vi håber bestemt ikke, at det store mediefokus på, hvor nemt det er at løbe fra regningen, vil bremse den positive udvikling, vi har fået sat i gang i Vejle," fastslår økonomichefen.

Dialog fremfor flyverskjul

Vejle Spildevand bruger generelt rigtigt mange ressourcer på at tale med kunderne, hvis de af den ene eller anden grund er kommet bagud med betalingen:

"Vi opfordrer alle til selv at henvende sig, hvis der er problemer – fremfor at gå i flyverskjul. Vi vil meget gerne i dialog, og vi strækker os rigtig langt for at finde en løsning, der er acceptabel for alle parter, så vi får vores penge – og så regningen ikke bliver skubbet videre til alle de kunder, der betaler til tiden," slutter Louisa Bode.

Om Vejle Spildevand

Vejle Spildevand blev stiftet i april 2010. Selskabet sørger for afledning af regn- og spildevand, herunder rensning af spildevand fra ca. 28.000 husstande og en række virksomheder i Vejle Kommune.

I alt behandles årligt ca. 10-16 mio. m3 spildevand fra ca. 170.000 PE (personækvivalenter = den mængde forurening, som én person forurener med).

Selskabet har en årlig omsætning på ca. 190 mio. kroner, en egenkapital på over 3 mia. kroner samt en medarbejderstab på 45 veluddannede medarbejdere. Vejle Spildevand har ca. 1.800 km kloakledninger, over 350 pumpestationer samt 8 renseanlæg.

Vejle Spildevand dækker hele Vejle Kommune.