Jesper Frost Rasmussen og Erik Buhl springer konfettiror.JPG

DIN Forsyning har indviet den nye administrationsbygning i Kjersing, Esbjerg, hvilket blandt andet blev markeret med en tale af bestyrelsesformanden i DIN Forsyning og borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl samt adm. direktør, Jesper Frost Rasmussen.

Den nye bygning understreger først og fremmest en fusionsproces med dannelsen af DIN Forsyning, der startede tilbage i 2015 og understøtter samtidig visionen: ”Én virksomhed – én kultur”.

Torsdag d. 17. august var en helt særlig dag for alle medarbejderne i DIN Forsyning. Bestyrelser, samarbejdspartnere og nabovirksomheder blev alle inviteret til at fejre en længe ventet begivenhed: den officielle indvielse af de nye lokaler på Ulvsundvej 1 i Kjersing. Kransekage og champagne skulle der til, men højdepunktet var, da bestyrelsesformanden og direktøren fik lov at springe konfettirør. Bygningen blev således indviet med et knald. 

Dannelsen af DIN Forsyning

Den nye administrationsbygning markerer først og fremmest en fusionsproces med dannelsen af DIN Forsyning, der startede tilbage i 2015. Årsagen til fusionen var til dels den forventede økonomiske gevinst på 17 mio. kr. Herudover ville DIN Forsyning som fusioneret virksomhed blive mere robust med henblik på også fremadrettet at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere. Den nye bygning var det første store projekt, der blev igangsat efter fusionen, da lokalerne på Ravnevej i Esbjerg blev solgt. Beslutningen om at sælge Ravnevej var dog taget inden fusionen, så opgaven med at få etableret et nyt byggeri var ligesom givet. Nu står bygningen klar, og værksteder, kontorarbejdspladser og lager smelter sammen og understøtter på smukkeste vis den vision, som DIN Forsyning formulerede kort efter fusionen: at skabe ”Én virksomhed – én kultur”.

Om den nye administrationsbygning

Med fokus på bæredygtighed består DIN Forsynings nye administrations-bygning af to dele i henholdsvis én og to etager, hvilke smelter sammen omkring et centralt atrium og tænkt som en integreret del af de omgivende grønne områder. Ideen bag er at skabe et hus med en stærkt arkitektonisk karakter, som giver DIN Forsyning en klar profil. To bygninger, der ”smelter” sammen til én, understreger fusionen mellem to virksomheder, og bygningen har til hensigt at udstråle imødekommenhed og åbenhed, så man som besøgende og kunde vil føle sig velkommen. I indretningen er fokus på funktions- og nærhedskrav, og at disse kombineres optimalt med ambitionen om en attraktiv og moderne arbejdsplads med medarbejdertrivslen i centrum.

Man kan gå på taget af den nye bygning.