Lemvig Vand og Spildevand har på kun to år reduceret sit vandspild fra 16 % til 5,1 %. Ledningschef i Lemvig Vand og Spildevand Albert Jensen leger med ambitionen om at komme endnu længere ned i vandtab.

I Lemvig har man med et vandtab på 16 % i mange år betalt den strafafgift til staten, der falder, når vandspildet i selskabet ligger over 10 % af den udpumpede vandmængde.

I januar 2015 tog man dog skeen i den anden hånd i Lemvig Vand og Spildevand, og man beskrev et mål, der lød på, at vandspildet i selskabet skulle ned på 10% - fra dengang 16%. Hurtigt realiserede man, at der var lavt hængende frugter, der forholdsvist nemt kunne plukkes.  

Resultatet er, at man har sparet 1,2 mio. kr., og at man som følge heraf har kunnet holde priserne i ro i den vestjyske kommune, oplyser ledningschef Albert Jensen.

Fra Blue Collar til vidensvirksomhed

Metoden har blandt andet været, at man begyndte at holde øje med afregningerne og med den udpumpede vandmængde, og at man skiftede vandmålere af ældre dato ud, ligesom man investerede i lytteudstyr. Samtidig krævede det dog en fælles indsats i organisationen, hvor man skulle samle op på den viden, der lå internt hos Lemvig Vand og Spildevand. Og ifølge Albert Jensen går reduktionen i vandtabet gennem fokus på viden helt i spænd med den retning, Lemvig Vand og Spildevand generelt går i under sloganet ”Fra Blue Collar til vidensvirksomhed”.

Nu leger ledningschefen med ambitionen om, at målet for 2017 bliver maks. 4 % i vandspild.

Verdens laveste vandtab

Med et gennemsnitlig vandtab på 7,82 % er danske vandselskaber verdensmestre i at passe på drikkevandet på sin vej til kunderne. Til sammenligning tabes der i mange lande mellem 30 og 60 procent af det behandlede vand på vej ud til kunderne. Det er et enormt spild af både rent vand og de ressourcer, som er blevet brugt på at hente vandet op, behandle og pumpe det ud.