I den kommende tid skal de to byråd i Esbjerg og Varde tage endelig stilling til, om selskaberne i DIN Forsyning skal fusionere fuldt. Det vil blandt andet betyde ensretning af priserne på vand, varme og spildevand samt et fortsat fokus på forsyningssikkerhed og de lavest mulige priser. De to borgmestre glæder sig til, at kommunerne forhåbentlig snart kan rykke endnu tættere sammen i det gode samarbejde, der allerede nu er fuld gang.

I slutningen af januar og i starten af februar skal de to byråd i Esbjerg og Varde Kommune tage endelig stilling til en fuld fusion af selskaberne i DIN Forsyning. Selskaberne i dag er underopdelt i en række Varde- og Esbjerg-selskaber, og byrådene skal nu tage stilling til en sammenlægning af disse selskaber.

En fuld fusion vil betyde, at DIN Forsyning i endnu højere grad kan udnytte synergier på tværs af kommunegrænserne i forhold til transport og behandling af spildevand og levering af drikkevand og fjernvarme. Det vil også gøre mange ting nemmere rent administrativt. Eksempelvis vil priserne på vand, varme og spildevand blive ensrettet.

Ens priser på vand, varme og spildevand

"En fuld fusion vil bl.a. betyde, at priserne på vand, varme og spildevand bliver ens for DIN Forsynings kunder i de to kommuner," fortæller borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl og fortsætter:

"I praksis ligger priserne i dag tæt op ad hinanden, så forsyningsselskabets kunder kommer ikke til at mærke den store forskel. Der, hvor der kan være lidt større forskelle i priserne, vil vi sørge for en gradvis tilpasning over en længere periode, udtaler han og understreger, at der fortsat vil være fokus på at sikre de lavest mulige priser."

Kunden i centrum

I forbindelse med behandlingen af forslaget om fuld fusion er der blandt andet udarbejdet en fælles ejerstrategi for DIN Forsyning. I forbindelse med udarbejdelsen var der ingen tvivl om, at to ejerkommuner har fælles mål for forsyningsvirksomheden:

"Det har ikke været svært for os at nå til enighed om, hvad der er det vigtigste. Det er et klart krav fra os som ejere, at DIN Forsyning skal sætte kunderne i centrum i alt, hvad de foretager sig. Det skal eksempelvis ske ved at have et stort fokus på forsyningssikkerheden og er helt i tråd med virksomhedens vision om at skabe størst mulig værdi for deres kunder," udtaler Erik Buhl.

Varde og Esbjerg rykker tættere sammen

En fuld fusion af de to selskaber vil også betyde, at Varde og Esbjerg kommer til at rykke endnu tættere sammen. Og det glæder Esbjergs borgmester Johnny Søtrup:

"Vi er i øjeblikket inde i en rigtig positiv udvikling i forhold til samarbejdet mellem vores to kommuner. Senest har vi sammen været med til at etablere Business Region Esbjerg. Og den fulde fusion af selskaberne i DIN Forsyning vil udbygge og styrke vores gode samarbejde. På den måde kan vi i langt højere grad skabe de momenter, hvor to plus to giver fem," udtaler han.

Godkendes den endelige fusion af de to byråd, vil den blive gennemført på en generalforsamling ved udgangen af 2017 med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017. Ensretning af priserne vil ske fra 1. januar 2018.

Fakta:

Esbjerg Byråd skal tage stilling til fuld fusion d. 30. januar, mens Varde Byråd skal træffe beslutning d. 7. februar.

Der er på nuværende tidspunkt ti selskaber under DIN Forsyning, og de ledes af i alt tre bestyrelser. En fuld fusion vil reducere antallet af selskaber, og desuden skal virksomheden ledes af én bestyrelse i stedet for tre.