BIOFOS 04.jpg

Fredag den 8. december indviede Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, Sjællands første biogaspark på Renseanlæg Avedøre.

BIOFOS og HMN Naturgas har indgået et unikt forsyningssamarbejde, hvor biogassen kommer fra spildevandet og ender som CO2-neutral bionaturgas. Dermed kan 250.000 danskere nu glæde sig over, at de bidrager til den cirkulære økonomi.

Cirka 100 personer var mødt op for at se det imponerende anlæg blive taget i brug. Klokken 11:45 drejede Lars Chr. Lilleholt og næstformand i BIOFOS’ bestyrelse, Henrik Rasmussen, på ventilen, og derefter kunne biogassen fra de 25 meter høje rådnetanke løbe over i HMNs opgraderingsanlæg. Her opgraderes biogassen til bio-naturgas, som forsyner naturgasnettet.

-Jeg har rejst meget rundt i Danmark og indviet og besøgt mange biogasanlæg, som har omdannet gylle fra kvæg og svin til biogas. Der er egne i landet, hvor der er flere svin end mennesker, men her i hovedstadsregionen er det omvendt. Derfor giver det god mening, at biogassen her bliver produceret i forbindelse med rensningsanlægget på Avedøre, sagde Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt.

CO2 som restprodukt

Ved opgraderingen opstår der et restprodukt i form af CO2. Demonstrationsprojektet  BIOCAT har udviklet en power-to-gas-teknologi, der kombinerer den udrensede CO2, en unik mikroorganisme og overskydende vindmøllestrøm. Resultatet er metan, der også ledes til naturgasnettet. Metaniseringsanlægget er det største af sin art i verden og ganske unikt.

Og metanisering har mange lovende perspektiver, hvilket  Lars Chr. Lilleholt også nævnte i sin tale ved indvielsen.

- Ofte siger man, at djævelen ligger i detaljen, men her – forstår jeg - ligger løsningen i detaljen, nemlig i de små mikroorganismer, der sættes i arbejde for at omsætte brint og CO2 til metan…Jeg vil til sidst gerne rette en stor tak til aktørerne bag de spændende projekter her i Avedøre og slutte af med en opfordring: ”Bare giv den fuld gas.”

Anlæg giver varme til 1.200 husstande

Og det gør vi så. Den nye biogaspark leverer 2,4 mio. m3 bionaturgas til naturgasnettet om året. Det svarer til, at ca. 1.200 husstande årligt kan varme deres huse op med bionaturgassen fra BIOFOS. Eller sagt på en anden måde: Knap 5.000 personer kan få et varmt brusebad og opvarmet deres huse i et år takket være samarbejdet mellem de to forsyninger.

Det nye anlæg er godt for energibalancen hos Danmarks største spildevandsvirksomhed, og det bidrager til den grønne omstilling.

-Vi udnytter ressourcerne fuldt ud og sætter den cirkulære økonomi i højsædet og øger BIOFOS’ overskud på energibalancen.  Biogasparken bidrager til, at hele BIOFOS er CO2-neutral i 2025, og at Renseanlæg Avedøre bliver energiproducerende i 2018, fortæller adm. direktør hos BIOFOS, John Buur Christiansen.

Naturgassen bliver mere grøn

Adm. direktør i HMN Naturgas, Susanne Juhl, fortæller, at det går stærkt med at få biogas ind på naturgasnettet:

-Biogassen strømmede for første gang ud i gasnettet i 2014, og til næste år kommer andelen af grøn gas i nettet op på 11 %. Faktisk kan al gassen i gasnettet være grøn allerede i 2035, viser en fremskrivning fra Aarhus Universitet, som lige er blevet offentliggjort. Inden for gassens verden er vi dermed i gang med en stor omstilling, som betyder, at naturgassen ude fra Nordsøen gradvist bliver erstattet med biogas. Biogasanlægget her på BIOFOS er en del af den proces, og jeg er rigtig glad for, at vi kan indvie det i dag.