Efter en grundig udvælgelsesproces under ledelse af VandCenter Syds bestyrelsesformand, Leif Knudsen, er valget af en ny administrerende direktør til VandCenter Syd faldet på Mads Leth

Mads Leth kommer fra en intern stilling som Områdechef for Drift i VandCenter Syd og dermed del af selskabets øverste ledelse. Han overtager posten efter Anders Bækgaard, der har valgt at gå på pension.

Mads Leth, der er cand.scient. i kemi og biokemi, beskrives som visionær, udviklingsorienteret og meget engageret. Bestyrelsesformand Leif Knudsen er overbevist om, at man med valget af Mads Leth har fundet den rigtige person til at fortsætte VandCenter Syds positive udvikling. 

Mads Leth tiltræder således som frontfigur i et af Danmarks største vandselskaber den 1. marts 2017. Han siger om sit nye job:

"Jeg glæder mig til at stå i spidsen for VandCenter Syd og dermed være med til at sikre den fortsatte udvikling af selskabet. VandCenter Syd skal fortsat udvikle sig som en rollemodel i branchen, med respekt for virksomhedens kultur.

Vandsektoren er i disse år i rivende udvikling, både lovgivningsmæssigt og teknisk. De økonomiske rammer vil i de kommende år udfordre vandsektoren, og der er ingen tvivl om, at det bliver en særdeles spændende proces. Jeg glæder mig derfor til samarbejdet med ejere, bestyrelse, chefteam og alle medarbejdere i VandCenter Syd."

For yderligere information: 

Bestyrelsesformand for VandCenter Syd, Leif Knudsen, tlf. 22 15 40 79.