Storkeengen_The-Circle_CFMOLLER.jpg

Randers Kommune og Vandmiljø Randers skal nu sammen med Orbicon realisere det ambitiøse klimatilpasningsprojekt, Storkeengen, i Randers.

Randers Kommune og Vandmiljø Randers står bag projektet og byder Orbicon velkommen om bord med store forventninger til det videre samarbejde.

Nu er kontrakten underskrevet, som gør Orbicon til en central deltager i Vandmiljø Randers’ og Randers Kommunes storstilede klimatilpasningsprojekt, Storkeengen. I projektet kombineres byudvikling, nye stiforbindelser og særlige aktivitetsområder med synlige spildevandstekniske løsninger, der imødegår nogle af de udfordringer, som klimaforandringerne bringer med sig i Randers-bydelen Vorup. Som projekterende rådgiver kommer Orbicon til at spille en central rolle i projektet i tæt samarbejde med rådgiverne C.F. Møller Landscape og det geotekniske rådgiverfirma Geo.

– Jeg er glad for, at vi kan byde Orbicon velkommen på det hold, der i løbet af de kommende år skal sikre, at projekt Storkeengen bliver en realitet. Vi har tænkt store tanker og har store ambitioner med Storkeengen, og jeg er sikker på, at vi har valgt en rådgiver, der sammen med vores egne medarbejdere, Randers Kommune og andre interessenter kan være med til at sikre, at vi kommer godt i mål, siger Peter Christensen, der er direktør for Vandmiljø Randers.

I valget af rådgiver har Randers Kommune og Vandmiljø Randers især lagt vægt på at få sat det rigtige hold af eksperter til opgaven. Fordi Storkeengen er så nytænkende og innovativt et projekt, bliver den menneskelige faktor nemlig ekstremt vigtig.

– Med Storkeengen afsøger vi nye muligheder og skubber grænserne for, hvordan klimatilpasning, byudvikling og rekreative områder kan gå op i en højere enhed. Derfor bliver det enormt vigtigt, at projektdeltagerne både kan tænke innovativt og sørge for, at tankerne bliver omsat til handling, så vi når vores målsætning om, at Storkeengen bliver et projekt til gavn for hele Randers, siger Nels G. Markussen, der er afdelingschef for Natur og Miljø i Randers Kommune.

Storkeengen: Klimatilpasning i Vorup

Regnvand fra Randers-bydelen Vorup skal ledes fra de højereliggende boligområder ned gennem de lavtliggende boligområder via rør (normal regn) og særlige skybrudsveje (ekstremregn).

Vandet ledes til Storkeengen, hvor der laves en række bassinanlæg udformet som naturlige vådengsområder.

Et 260 m langt dige ud mod Gudenåen skal beskytte de tekniske anlæg og vil som sidegevinster beskytte dele af Vorup mod stormflod og skabe nye stiforbindelser mellem Randers midtby og naturområderne mod vest.

En række særlige rekreative aktivitetsplatforme skal sikre, at randrusianerne og andre besøgende får øget adgang til Gudenåsdeltaets unikke natur på helt nye måder.

Storkeengen er dimensioneret til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-årshændelse i 2100.

Storkeengen bliver realiseret i et engageret samarbejde mellem Vandmiljø Randers, Randers Kommune og rådgiveren Orbicon med C.F. Møller Landscape og Geo som underrådgivere.

Læs mere om Storkeengen på vmr.dk/klima/storkeengen