Bestyrelse Tegning COLOURBOX19013352.jpg

To forbrugerrepræsentanter er valgt til bestyrelsen for Odder Spildevand A/S.

Odder Spildevand A/S har afholdt forbrugervalg, hvor kunderne har afgjort, hvem der skal være de nye forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

Tre kandidater stillede op til forbrugervalget, men kandidaten Arne Thomsen trak sit kandidatur tilbage. Derved er de to kandidater Ole Breum og Per Højgaard Andersen direkte valgt som forbruger-repræsentanter til bestyrelsen for Odder Spildevand A/S.

De to valgte kandidater er i forvejen medlemmer af bestyrelsen for Odder Spildevand A/S. Per Højgaard Andersen er 66 år og har bl.a. bestyrelses-erfaring fra Danish Crown. Ole Breum er 71 år og har tidligere været driftsleder for Vej & Park i Odder Kommune i 17 år.

Som forbrugervalgte repræsentanter indgår de valgte på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Odder Spildevand A/S.

Det er anden gang, der har været afholdt valg til bestyrelsen ved Odder Spildevand A/S, og næste gang er om 4 år.

Fakta:

Siden valget i 2013 er Odder Spildevand A/S indgået i et fælles serviceselskab under Samn Forsyning ApS. Samn Forsyning ApS håndterer drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens kommuner samt drikkevandet i en stor del af Horsens Kommune.

Det er Samn Forsyning ApS, der har varetaget hele valghandlingen på vegne af Odder Spildevand A/S.