"Med den nye tunnel tager vi et væsentligt skridt mod renere vand i åen. Til gavn for beboere og parkgæster, der er blevet generet af lugten fra de mange kloakudløb. Samtidig øges kapaciteten i hele kloaksystemet herude. Og det reducerer risikoen for oversvømmelser, når der er skybrud," siger administrerende direktør Lars Therkildsen, HOFOR.

Tunnelen er med til at sikre, at EU's vandrammedirektiv om god kvalitet i åer og vandløb kan blive opfyldt. Ved voldsom regn og skybrud fyldes kloaksystemet helt op, og noget af vandet må tømmes af. Hidtil er det lukket ud i åen, der har ført det beskidte vand videre til Kalveboderne i Sydhavnen. Men det nye tunnel-bassin med navnet "Damhusledningen København" tage i mod 29.000 kubikmeter og opbevare det til der atter er plads i kloakkerne.

Det 13. bassin

Det er intet mindre end unikt, at en storby som København har så rent vand, at man kan tage en dukkert i havnen uden risiko for at blive syg. Det skyldes 12 store underjordiske bassiner, som HOFOR har bygget under København. Tilsammen kan de rumme samme mængde vand som 88 olympiske svømmebassiner. De ligger mange steder: under Østerbro, Nordhavn, Sankt Annæ Plads, Vesterbro, Amager og nu også under Vigerslevparken i Valby. De giver mere plads i kloaksystemet og forhindrer, at der løber spildevand ud i havneområdet, når der er skybrud. Det nye bassin i Valby bliver det 13. bassin i rækken og er med til at skabe mulighed for endnu et bynært badested i Valbyparken.

Fakta om den nye spildevandstunnel:

  • Længde 3,4 kilometer
  • Diameter: 3 meter
  • Kan rumme 29.000 kubikmeter vand
  • Byggeperiode 2013 – 2017
  • Bygherre: HOFOR A/S
  • Rådgiver: NIRAS A/S
  • Entreprenør: Østergaard-Aarsleff JV I/S