BIOFOS havde den 1. marts 2017 besøg af repræsentanter fra de 15 ejerkommuner og otte forsyninger. På en workshop har vi, på baggrund af de enkelte kommuners analyser, forsøgt at forudsige, hvordan vores anlæg bliver belastede i fremtiden, og hvordan vi bedst optimerer Danmarks tre største spildevandsrenseanlæg. 

Formålet med workshoppen var blandt andet at skabe et overblik over det, kommuner og forsyninger har planlagt, og det, de tror, der kommer til at blive vedtaget i fremtiden. Det skal danne grundlag for BIOFOS´ fremtidige arbejde.

Vores ejerkommuner har givet os materiale om alle de projekter, der vil komme frem mod 2025. Det er projekter om byudvikling, kloakering, separatkloakering, bassiner og befolkningsfremskrivninger. Ud fra de indsamlede data har Miljø- og Planafdelingen hos BIOFOS produceret en større oplandsanalyse, der skal forudsige, hvordan vores anlæg bliver belastet fremadrettet.

Oplandsanalysen skal danne grundlag for udbygningsplanerne hos BIOFOS frem mod 2045. Vi vil optimere vores anlæg frem mod 2025, men det er lige så vigtigt, at vores anlæg efterfølgende kan tilpasses til de krav, der kommer i fremtiden – såvel belastningskrav som rensekrav.

Både blandt forsyninger og kommuner var der enighed om, at de kan lære meget af hinanden.

”Det er godt at mødes, så vi kan inspirere hinanden Vi skal holde fast i, at vi skal tale sammen i det her regi.  HOFOR skal løse en opgave om vand, og vand hænger sammen med et meget stort opland. Vi skal arbejde frem mod at skabe fælles værdier og et fælles sprog, da det er en forudsætning for at koordinere vores planlægning omkring det,” siger Susanne Skov-Mikkelsen, der er teamleder for Model og Styring hos HOFOR.

Processen har været i gang siden 2015, og nu var det så teknikernes tur til at komme med input, samtidig med at de kvalitetssikrede vores datagrundlag.

”Det er godt at blive inspireret, da man ser forskelligt på tingene. Det er vigtigt, at vi sammen diskuterer de faglige begreber. Vi skal løfte i flok, og det er bedst, hvis vi alle går den samme vej,” siger Mette Larsen, der er Miljøarbejder i Glostrup Kommune.

Der var repræsentanter fra størstedelen af de 15 ejerkommuner og 8 forsyninger. Næste workshop finder sted i slutningen af maj.