Der er indkommet 13 ansøgninger til VUDP, Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram. Vurderingspanelet vurderer nu ansøgningerne og udvalgte ansøgninger får primo juni en invitation til indsendelse af en uddybende ansøgning med frist 7. august 2017.

Nyt medlem i vurderingspanel

Helle Strandbæk, Aalborg Kloak A/S indsættes i vurderingspanelet og erstatter Pernille Ingildsen, Kalundborg Forsyning A/S.

Nyt formål

DANVAs Generalforsamling godkendte den 18. maj 2017 en ny formålsbeskrivelse for VUDP. Ordlyden er: 

VUDP er etableret med det formål, at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter, og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv.

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på, at understøtte effektivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte vandselskab samt eksport af vandteknologi.

Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Temadag

DANVA afholder den 15. juni 2017 en temadag om ”Spildevand, affald og nye produkter fra idé til projekt”. Temadagen omhandler potentialer og ressourcer, som det nye perspektiv på spildevand og affald. Der sættes fokus på finansiering af projekter, projektudvikling og nye partnerskaber samt hvordan, man laver en god ansøgning om midler. Kom og vær med i en workshop, hvor du kan få feedback, danne partnerskaber eller udvikle nye ideer sammen med andre. Læs mere her.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568, mobil 2035 1971 eller e-mail tn@danva.dk