Niels Moller Jensen 05 Lasse Hyldager.jpg
Fotograf: Lasse Hyldager

Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand, er pr. 1. juli nyt medlem af DANVAs bestyrelse.

Niels Møller Jensen afløser Carsten Nystrup, der er direktør for det nye sjællandske vandselskab Novafos.

Den 1. juli 2017 var datoen for sammenlægningen af selskaberne i det nystiftede Novafos. Blandt de fusionerede selskaber er Hørsholm Vand og Nordvand, der havde henholdsvis Morten Slotved og Carsten Nystrup valgt ind i DANVAs bestyrelse.

I henhold til DANVAs vedtægter § 34, stk. 2 kan medlemsvirksomheder, der er koncernforbundne, kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse. Novafos har meddelt, at Morten Slotved fortsætter i DANVAs bestyrelse fra den 1. juli 2017, og at Carsten Nystrup, der har travlt med fusionen, træder ud af bestyrelsen.

”Jeg vil gerne takke Carsten Nystrup for en meget stor indsats i DANVAs bestyrelse til gavn for hele den danske vandsektor”, siger DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.

Den første suppleant, der kunne indtræde i DANVAs bestyrelse, er direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand. Hans første bestyrelsesmøde i DANVA bliver fredag den 8. september, men allerede ved regionalmøderne tidligere i samme uge vil Niels repræsentere bestyrelsen.

God selskabsledelse

Niels Møller Jensens opgave bliver bl.a. at styrke bestyrelsens indsatser for god selskabsledelse i kommunalt ejede selskaber. Derudover skal han være med til at sikre, at den danske vandsektor har de bedste rammer for forsat udvikling.

”Jeg glæder mig til at tage del i arbejdet med at fortsætte den gode udvikling af den danske vandsektor”, siger Niels Møller Jensen og fortsætter:
”Jeg har store forventninger og ser gode potentialer i at øge samspillet mellem ledelse, digitalisering, vandvision 2015 og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling”.

Vil du vide mere?

Kontakt Carl-Emil Larsen på 2033 8515 eller cel@danva.dk