DANVA og Dansk Miljøteknologi er gået sammen om at arrangere et nyt vandpolitisk netværk, som skal styrke samarbejdet i den danske vandsektor. Netværket vil give deltagerne værdifuld viden, ny inspiration og nyttige kontakter.

Der holdes 6 møder i hhv. Vandhuset i Skanderborg og i IDA Mødecenter i København i perioden marts - juni. Overskrifterne for de 6 møder er:

  • Vand og den globale klimaudfordring
  • Den globale vandudfordring og FN's nye verdensmål 
  • Fremtidens teknologiske løsninger
  • Erobring af det globale marked
  • Samarbejde og kultur i vandbranchen
  • Politiske visioner for vandsektoren

Oplægsholderne er lidt forskellige i de to byer, men der er tilsagn fra bl.a. Ida Auken, Kirsten Brosbøl og Mogens Lykketoft.

Den gennemgående mødeleder i København er Steen Gade, tidligere MF'er og direktør i Miljøstyrelsen. Og i Skanderborg er den gennemgående mødeleder Torben Hansen, tidligere MF'er og nuværende medlem af KL's Teknik- og Miljøudvalg.

Program

Læs program for de 6 møder i Skanderborg her.

Læs program for de 6 møder i København her. 

Tilmelding

Der er et begrænset deltagerantal på 50 i hvert netværk. Netværket sammensættes, så det er repræsentativt for hele sektoren. Skynd dig derfor at ansøge om at deltage her: info@danskmiljoteknologi.dk

Pris

Pris:  Medlemmer af  DANVA og  DMT: 10.000 kr. / Ikke medlemmer: 11.000 kr.  

Om Vandpolitisk netværk

Den danske vandbranche har en fælles vision om at, Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Det er en både udfordrende og begejstrende ambition for os alle.

Løsningerne skal øge menneskers adgang til rent vand og sanitet, øge vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, fremme effektiv brug af vandressourcer, føre til et renere globalt miljø og sikre befolkningen mod oversvømmelser.

Alt dette kræver dialog: Mellem vandselskabernes medarbejdere og leverandører af teknologi, komponenter og udstyr. Mellem myndigheder og vidensinstitutioner og branchen. Og det kræver samarbejde om styrkepositioner, innovation, demo-projekter, eksport og åbning af markeder og om fælles påvirkning af rammer og lovgivning.

Hvordan kan Danmark være med til at løse fremtidens globale vandudfordringer samtidig med, at vi udvikler spændende, meningsfyldte og gode jobs til os selv? Det vil vi diskutere på en række netværksmøder henover foråret - med ét netværk i Skanderborg og ét netværk i København.

Vær med og mød fremtrædende politikere, centrale embedsfolk, dygtige medarbejdere i vandselskaber og teknologiproducenter samt eksperter fra universiteter.

Mødernes drøftelser og forslag vil indgå i det fortsatte arbejde med at løfte ambitionen om, at Danmark skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger, og at Danmark skal fordoble vandsektorens eksport frem imod 2025.

Møderne vil endvidere drøfte de nødvendige rammebetingelser, herunder Regeringens forsyningsstrategi.

Download invitationen fra DANVAs direktør Carl-Emil Larsen og Dansk Miljøteknologis direktør Jørn Jespersen her.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på telefon 8793 3501, mobil 2244 1452 eller e-mail mfe@danva.dk